nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ministerstwo Zdrowia 
 

Informacje teleadresoweUWAGA! WERSJA ARCHIWALNA SERWISU


Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

(22) 634 96 00 centrala telefoniczna

adres email:

kancelaria@mz.gov.pl **

skrzynka podawcza:

Elektroniczna skrzynka podawcza


Minister Zdrowia
Bartosz Arłukowicz
Numer pokoju: 162

Telefon:

(22) 634 93 26

Fax:

(22) 634 92 13 -> w godz. 800 - 1600
(22) 831 12 12 -> po godz. 1600


Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann
Numer pokoju: 157

Telefon:

(22) 634 94 40

Fax:

(22) 635 24 87


Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
Numer pokoju: 141

Telefon:

(22) 634 93 48
(22) 634 92 30

Fax:

(22) 634 95 40


Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz – Winnicki
Numer pokoju: 158

Telefon:

(22) 635 86 39
(22) 634 95 92

Fax:

(22) 635 35 33


Podsekretarz Stanu
Aleksander Sopliński
Numer pokoju: 247

Telefon:

(22) 635 89 92

Fax:

(22) 831 21 46


Podsekretarz Stanu
Piotr Warczyński
Numer pokoju: 125

Telefon:

(22) 831 15 26

Fax:

(22) 831 21 66


Gabinet Polityczny Ministra
Aleksandra Smolińska - Szef Gabinetu Politycznego
Numer pokoju: 275

Telefon:

(22) 831 21 53

Fax:

(22) 635 76 87

Dyrektor Generalny
Marcin Antoniak
Numer pokoju: 036 - parter skrzydło C

Telefon:

(22) 634 92 33
(22) 831 21 44

Fax:

(22) 634 94 71


Biuro Ministra - parter skrzydło C
Danuta Michalczak - dyrektor
Numer pokoju: 033

Telefon:

(22) 634 94 60
(22) 634 94 54
(22) 826 08 80

Fax:

(22) 634 92 13


Departament Polityki Zdrowotnej - II piętro skrzydło C
Joanna Kilkowska - dyrektor
Numer pokoju: 233

Telefon:

(22) 634 95 72
(22) 826 08 94

Fax:

(22) 634 93 76
- z-ca dyrektora
Numer pokoju: 235

Telefon:

(22) 634 95 72

Fax:

(22) 634 93 76


Departament Zdrowia Publicznego
ul. Długa 38/40

Numer pokoju: 15

Telefon:

(22) 530 03 18
(22) 530 02 03

Fax:

(22) 635 58 80
Justyna Mieszalska - z-ca dyrektora
Numer pokoju: 16

Telefon:

(22) 530 03 18

Departament Polityki Lekowej i Farmacji - I piętro skrzydło B
Artur Fałek - dyrektor
Numer pokoju: 122

Telefon:

(22) 634 95 53
(22) 826 27 21

Fax:

(22) 831 43 54
Małgorzata Szelachowska - z-ca dyrektora
Numer pokoju: 122

Telefon:

(22) 634 95 53
(22) 826 27 21

Fax:

(22) 831 43 54
Grzegorz Bartolik - z-ca dyrektora

Telefon:

(22) 634 95 53
(22) 826 27 21

Fax:

(22) 831 43 54


Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
ul. Długa 38/40
Sylwia Lis - dyrektor
Numer pokoju: 126

Telefon:

(22) 53 00 297

Fax:

(22) 635 80 05
Anatol Gołąb - z-ca dyrektora
Numer pokoju: 138

Telefon:

(22) 53 00 297

Fax:

(22) 635 80 05
Tomasz Pawlęga - z-ca dyrektora
Numer pokoju: 125

Telefon:

(22) 53 00 297

Fax:

(22) 635 80 05


Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego - I piętro skrzydło B
Adres korespondencyjny DNiSW – ul. Miodowa 15 Warszawa 00-952,
- dyrektor
Numer pokoju: 106

Telefon:

(22) 634 94 00
(22) 831 15 53

Fax:

(22)634 94 65
Edyta Kramek – z-ca dyrektora
Numer pokoju: 107

Telefon:

(22) 634 93 33
(22) 831 21 91

Fax:

(22) 634 94 65


Departament Organizacji Ochrony Zdrowia - II piętro skrzydło A
- dyrektor
Numer pokoju: 269

Telefon:

(22) 634 92 77
(22) 828 18 76

Fax:

(22) 828 81 63
Beata Rorant - z-ca dyrektora
Numer pokoju: 269

Telefon:

(22) 634 92 77

Fax:

(22) 828 81 63


Departament Dialogu Społecznego - II piętro
ul. Długa 38/40
Jakub Bydłoń - dyrektor
Numer pokoju: 224

Telefon:

(22) 53 00 101
(22) 53 00 105

Fax:

(22) 53 00 391


Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
ul. Długa 38/40
Marcin Brzozowski - dyrektor
Numer pokoju: 227

Telefon:

(22) 53-00-280

Fax:

(22) 635-56-17
Bezpośredni kontakt w sprawie skarg i wniosków
Numer pokoju: 012; 011

Telefon:

(22) 634 93 15
(22) 634 96 78
(22) 634 93 07
(22) 634 92 85
Bezpośredni kontakt w sprawie fundacji

Telefon:

(22) 530 01 25


Departament Analiz i Strategii
Barbara Więckowska - dyrektor
Numer pokoju:

Telefon:

(22) 634 98 41

Fax:

(22) 826 07 28


Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Długa
Marcin Rynkowski - dyrektor
Numer pokoju: 222

Telefon:

(22) 530 02 90
(22) 530 02 93

Fax:

(22) 530 03 77
Katarzyna Rutkowska - z-ca dyrektora
Numer pokoju: 222

Telefon:

(22) 530 02 90
(22) 530 02 93


Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji - parter skrzydło C
Elżbieta Jazgarska - dyrektor
Numer pokoju: 028

Telefon:

(22) 634 95 10
(22) 635 94 20

Fax:

(22) 635 92 81
Jerzy Bójko - z-ca dyrektor
Numer pokoju: 028

Telefon:

(22) 634 95 10

Fax:

(22) 635 92 81
Halina Michałkowska - z-ca dyrektora
Numer pokoju: 142

Telefon:

(22) 634 95 10

Fax:

(22) 635 92 81


Departament Prawny - II piętro skrzydło B
Władysław Puzoń - dyrektor
Numer pokoju: 204

Telefon:

(22) 634 94 13
(22) 831 21 32

Fax:

(22) 831 21 92
Maria Łaniewska - z-ca dyrektora
Numer pokoju: 201

Telefon:

(22) 634 93 98
(22) 831 21 32

Fax:

(22) 831 21 92
Alina Budziszewska – Makulska - z-ca dyrektora
Numer pokoju: 215

Telefon:

(22) 634 94 13

Fax:

(22) 831 21 92

Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych
- II piętro skrzydło C
Barbara Bańczak-Mysiak z-ca dyrektora
Numer pokoju: 260

Telefon:

(22) 634 94 43
(22) 831 21 38

Fax:

(22) 634 94 24

- z-ca dyrektora
Numer pokoju: 258

Telefon:

(22) 634 94 43
(22) 831 21 38

Fax:

(22) 634 94 24


Departament Pielęgniarek i Położnych
ul. Długa 38/40
Beata Cholewka - dyrektor
Numer pokoju: 035

Telefon:

(22) 53 00 111 wew.207
(22) 635 58 40

Fax:

(22) 831 21 77
Jolanta Skolimowska z-ca dyrektora
Numer pokoju: 035A

Telefon:

(22) 53 00 111 wew. 207
(22) 635 58 40

Fax:

(22) 831 21 77


Departament Funduszy Europejskich
ul. Długa 38/40
Michał Kępowicz - dyrektor
Numer pokoju: 108

Telefon:

(22) 530 03-66
(22) 530 03-60

Fax:

(22) 530 03-50
Agnieszka Kister z-ca dyrektora
Nr pokoju 110

Telefon:

(22) 530 03-69
(22) 530 03-68

Fax:

(22) 530 03-50
Małgorzata Zadorożna z-ca dyrektora

Telefon:

(22) 530 03-69
(22) 530 03-68

Fax:

(22) 530 03-50

Departament Matki i Dziecka
ul. Długa 38/40
Numer pokoju: 22
Dagmara Korbasińska - dyrektor

Telefon:

(22) 53 00 383 (22) 53 00 386

Fax:

(22) 53 00 394


Biuro Dyrektora Generalnego – I piętro skrzydło C
Marcin Dobruk – dyrektor
Numer pokoju: 139

Telefon:

(22) 634 92 47
(22) 828 18 73

Fax:

(22) 634 94 67

Zbigniew Bidziński – z-ca dyrektora
Numer pokoju: 138

Telefon:

(22) 634 92 47
(22) 828 18 73

Fax:

(22) 634 94 67


Biuro Prasy i Promocji - II piętro skrzydło A
Krzysztof Bąk - Rzecznik Prasowy Ministra Zdrowia
koordynujący prace Biura Prasy i Promocji

Numer pokoju: 264

Telefon:

(22) 634 93 03
(22) 831 30 71

Fax:

(22) 826 27 91


Biuro Kadr - I piętro skrzydło C
Barbara Borejsza-Pisarska – dyrektor
Numer pokoju: 132

Telefon:

(22) 634 92 22
(22) 831 96 46

Fax:

(22) 634 93 75

Główny Inspektorat Farmaceutyczny
ul. Senatorska 12
Zofia Ulz - Główny Inspektor Farmaceutyczny
Numer pokoju: 227

Telefon:

(22) 831 21 31

Fax:

(22) 831 02 44
Zbigniew Niewójt - z-ca Głównego Inspektora Farmaceutycznego
Numer pokoju: 227

Telefon:

(22) 635 99 49

Fax:

(22) 831 02 44
Krzysztof Pajączek - dyrektor generalny GIF

Telefon:

(22) 635 24 73

Fax:

(22) 635 90 68

Główny Inspektorat Sanitarny
ul. Targowa 65
03-729 Warszawa
Marek Posobkiewicz - p. o. Głównego Inspektora Sanitarnego

Telefon:

(22) 536 13 02

Fax:

(22) 635 92 90

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Ząbkowska 41
Grzegorz Cessak – Prezes Urzędu
Numer pokoju: 300

Telefon:

(22) 492-11-01
(22) 492-14-90

Fax:

(22) 492-13-89
Marcin Kołakowski – Wiceprezes ds. Produktów Leczniczych
Numer pokoju: 202

Telefon:

(22) 492-11-03
(22) 492-11-04

Fax:

(22) 492-13-69
– Wiceprezes ds. Wyrobów Medycznych
Numer pokoju: 102

Telefon :

(22) 492-11-05
(22) 492-15-53

Fax:

(22) 492-11-99
Tomasz Kałduś – Dyrektor Generalny
Numer pokoju: 602

Telefon:

(22) 492-11-11

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Chmielna 85/87
Barbara Jaworska - Łuczak – Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych
Numer pokoju: 05/A/18

Telefon:

(22) 492-09-00

Fax:

(22) 492-09-01
* Skargi i wnioski wniesione w formie dokumentu elektronicznego, aby spełniały wymogi formalne muszą być złożone z zastosowaniem:
1) kwalifikowanego certyfikatu, lub
2) profilu zaufanego ePUAP.
W przeciwnym wypadku wniesione podanie w formie dokumentu elektronicznego dotknięte jest brakiem formalnym w myśl art. 64 § 2 kpa. Do usunięcia wskazanego braku strona zostanie wezwana z pouczeniem, że nie usuniecie tych braków w terminie 7 dni spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2002-10-07
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek
Data ostatniej zmiany:
       2014-03-24
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2014-03-24Monika Latoszek Aktualizacja
2014-03-12Monika Latoszek aktulizacja
2014-03-03Monika Latoszek Aktualizacja
2014-01-22Marlena Woźniak aktualizacja
2014-01-10Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana na stanowisku podsekretarza stanu
2013-12-06Monika Latoszek Aktualizaja danych - dodanie p. Joanny Kilkowskiej
2013-11-14Marlena Woźniak aktualizacja
2013-10-28Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana w dais
2013-10-22Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana teleadresowa DWM
2013-09-27Marlena Woźniak aktualizacja
2013-08-13Marlena Woźniak aktualizacja
2013-07-02Marlena Woźniak dodano: z-ca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji
2013-07-01Marlena Woźniak aktualizacja: Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych
2013-06-19Małgorzata Woźniak-Juhre Dodanie Dyrektora DAiS
2013-06-12Małgorzata Woźniak-Juhre informacja o zmianie siedziby GIF od 1 lipca 2013 r.
2013-04-30Marlena Woźniak aktualizacja
2013-04-22Monika Latoszek aktualizacja danych
2013-03-08Marlena Woźniak aktualizacja: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych: nr fax
2013-02-14Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana na stanowisku szefa gabinetu politycznego
2013-01-23Marlena Woźniak aktualizacja
2012-12-03Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana zastępcy dyrektora DOOZ
2012-12-03Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana dyrektora w DNiSzW
2012-12-03Małgorzata Woźniak-Juhre powołanie na stanowisko dyrektora generalnego Marcina Antoniaka
2012-11-16Marlena Woźniak aktualizacja
2012-10-23Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana na stanowisku Szefa Gabinetu Politycznego – Pana Konrada Korbińskiego zastąpił Pan Juliusz KrzyĹźanowski
2012-09-11Marlena Woźniak aktualizacja
2012-08-28Marlena Woźniak aktualizacja
2012-08-21Małgorzata Woźniak-Juhre powołanie podsekretarza stanu Krzysztofa Chlebusa
2012-08-06Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana - powołanie sekretarza stanu
2012-08-03Małgorzata Woźniak-Juhre Zmiana - odwołanie sekretarza stanu pana Jakuba Szulca
2012-07-26Małgorzata Woźniak-Juhre zmaiana w BAG
2012-07-23Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana w danych teleadresowych w DFE
2012-06-29Małgorzata Woźniak-Juhre Zmiana teleadresowa
2012-06-19Małgorzata Woźniak-Juhre zatrudnienie Pana Marcina Dobruka na stanowisko dyrektora BDG
2012-06-13Małgorzata Woźniak-Juhre powołanie Pani Małgorzaty Stróżyk-Kaczyńskiej na stanowisko z-cy dyrektora DFE
2012-06-05Małgorzata Woźniak-Juhre Zmiana na stanowisku Podsekretarz Stanu odwołany Pan Marek Haber powołany Pan Igor Radziewicz – Winnicki
2012-05-25Małgorzata Woźniak-Juhre zmiany teleadresowe usunięcie adresu emial: kancelaria-mz@mz.gov.pl
2012-05-10Monika Latoszek aktualizacja
2012-04-02Małgorzata Woźniak-Juhre Objęcie stanowiska z-cy dyrektora w BPiP przez p. Aleksandrę Smolińską
2012-03-07Monika Latoszek Dodanie do listy Podsekretarzy Stanu: Pana Aleksandra Soplińskiego i Panią Agnieszkę Pachciarz
2012-03-05Małgorzata Woźniak-Juhre Pan Grzegorz Bartolik przeniesiony na stanowisko z-cy dyrektora w DPLiF
2012-02-21Małgorzata Woźniak-Juhre Objęcie stanowiska z-cy dyrektora w Dep.NiSW przez p. Edytę Kramek
2012-02-20Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana na stanowisku dyrektora Biura Dyrektora Generalnego
2012-02-13Małgorzata Woźniak-Juhre zmiany teleadresowe - odwołanie podsekretarza stanu Pana Andrzeja Włodarczyka
2012-02-06Małgorzata Woźniak-Juhre dodanie danych teleadresowych doradcy Ministra Zdrowia do spraw prawa farmaceutycznego, medycznego i ubezpieczeń zdrowotnych
2012-01-16Małgorzata Woźniak-Juhre Zmiana na stanowisku Rzecznika Prasowego
2012-01-09Monika Latoszek Zostały dodoane dane teleadresowe Urządu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych I Produktów Biobójczych
2012-01-09Małgorzata Woźniak-Juhre dodanie zastępcy dyrektora w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
2011-12-19Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana na stanowisku dyrektora BPiP
2011-12-13Małgorzata Woźniak-Juhre Dodanie danych teleadresowych z-ca Głównego Inspektora Sanitarnego
2011-11-25Małgorzata Woźniak-Juhre Zmiana nr telefonu w GIS
2011-11-23Monika Latoszek zmiana teleadresowa
2011-11-18Małgorzata Woźniak-Juhre Modyfikacja informacji teleadresowych. Zmiana na stanowisku Ministra Zdrowia.
2011-11-09Małgorzata Woźniak-Juhre 
2011-09-21Małgorzata Woźniak-Juhre 
2011-05-11Monika Latoszek 
2011-04-28Monika Latoszek 
2011-04-15Monika Latoszek 
2011-04-06Monika Latoszek 
2011-02-11Monika Latoszek 
2011-02-04Małgorzata Woźniak-Juhre 
2011-02-03Monika Latoszek 
2011-01-26Małgorzata Woźniak-Juhre 
2010-09-24Monika Latoszek 
2010-09-06Monika Latoszek 
2010-03-29Monika Latoszek 
2010-02-16Monika Latoszek 
2010-02-01Monika Latoszek 
2010-01-18Monika Latoszek 
2010-01-06Małgorzata Woźniak-Juhre 
2009-11-10Monika Latoszek 
2009-11-09Monika Latoszek 
2009-11-04Monika Latoszek 
2009-09-30Małgorzata Woźniak-Juhre 
2009-09-08Monika Latoszek 
2009-09-07Monika Latoszek 
2009-07-28Monika Latoszek 
2009-07-01Monika Latoszek 
2009-06-22Monika Latoszek 
2009-06-01Monika Latoszek 
2009-05-28Monika Latoszek 
2009-05-08Małgorzata Woźniak-Juhre 
2009-04-24Monika Latoszek 
2009-04-23Monika Latoszek 
2008-11-19Małgorzata Woźniak-Juhre 
2008-10-23Małgorzata Woźniak-Juhre 
2008-10-21Małgorzata Woźniak-Juhre 
2008-07-22Małgorzata Woźniak-Juhre 
2008-07-15Małgorzata Woźniak-Juhre 
2008-07-07Małgorzata Woźniak-Juhre 
2008-06-23Małgorzata Woźniak-Juhre 
2008-06-04Małgorzata Woźniak-Juhre 
2008-05-12Małgorzata Woźniak-Juhre 
2008-02-13Małgorzata Woźniak-Juhre 
2007-12-31Małgorzata Woźniak-Juhre 
2007-12-14Małgorzata Woźniak-Juhre 
2007-12-13Małgorzata Woźniak-Juhre 
2007-12-06Monika Latoszek 
2007-11-29Małgorzata Woźniak-Juhre 
2007-11-19Małgorzata Woźniak-Juhre 
2007-11-16Małgorzata Woźniak-Juhre 
2007-08-27Małgorzata Woźniak-Juhre 
2007-06-15Małgorzata Woźniak-Juhre 
2007-06-08Małgorzata Woźniak-Juhre 
2007-01-05Małgorzata Woźniak-Juhre 
2006-12-05Małgorzata Woźniak-Juhre 
2006-11-28Małgorzata Woźniak-Juhre 
2006-11-28Małgorzata Woźniak-Juhre 
2006-09-13Małgorzata Woźniak-Juhre 
2006-08-01Małgorzata Woźniak-Juhre 
2006-07-26Małgorzata Woźniak-Juhre 
2006-07-06Małgorzata Woźniak-Juhre 
2006-07-06Małgorzata Woźniak-Juhre 
2006-07-03Małgorzata Woźniak-Juhre 
2006-06-23Małgorzata Woźniak-Juhre 
2006-06-01Małgorzata Woźniak-Juhre 
2006-05-31Małgorzata Woźniak-Juhre 
2006-05-30Małgorzata Woźniak-Juhre 
2006-04-28Małgorzata Woźniak-Juhre 
2006-04-06Małgorzata Woźniak-Juhre 
2006-04-03Małgorzata Woźniak-Juhre 
2006-03-07Małgorzata Woźniak-Juhre 
2006-03-06Małgorzata Woźniak-Juhre 
2005-11-28Małgorzata Woźniak-Juhre 
2005-11-16Małgorzata Woźniak-Juhre 
2005-11-16Małgorzata Woźniak-Juhre 
2004-09-23Małgorzata Woźniak-Juhre 
2004-09-10Małgorzata Woźniak-Juhre 
2004-09-02Małgorzata Woźniak-Juhre 
2004-08-23Małgorzata Woźniak-Juhre 
2004-08-13Małgorzata Woźniak-Juhre 
2004-08-09Małgorzata Woźniak-Juhre 
2004-07-22Małgorzata Woźniak-Juhre 
2004-07-15Małgorzata Woźniak-Juhre 
2004-07-14Małgorzata Woźniak-Juhre 
2004-07-05Małgorzata Woźniak-Juhre 
2004-06-11Małgorzata Woźniak-Juhre 
2004-06-02Małgorzata Woźniak-Juhre 
2004-02-23Małgorzata Woźniak-Juhre 
2004-02-10Małgorzata Woźniak-Juhre 
2003-12-11Arkadiusz Wieczorek 
2003-10-15Arkadiusz Wieczorek 
2003-08-27Arkadiusz Wieczorek 
2003-07-25Arkadiusz Wieczorek 
2003-07-16Arkadiusz Wieczorek 
2003-07-10Arkadiusz Wieczorek 
2003-07-04Arkadiusz Wieczorek 

Statystyka strony: 1033785 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.