nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego POLKARD na lata 2006 – 2008”U W A G A !
Departament Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia, zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich wyłonionych realizatorów o przesłanie w trybie pilnym
(faxem na nr 022 - 634 93 76) skorygowanego planu rzeczowo – finansowego uwzględniającego przydzielone kwoty. Przesłany zweryfikowany plan rzeczowo – finansowy nie może asortymentowo wykraczać poza ofertę.
Sprawę proszę traktować jako bardzo pilną ze względu na konieczność dokonania zmian w umowach.
Warszawa, 13 czerwca 2008 r.


OGŁOSZENIE


o rozstrzygnięciu konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego POLKARD na lata 2006 – 2008”, w zakresie zadania obejmującego - modernizację lub zakup aparatury do Pracowni Elektrofizjologii [aparatura rentgenowska, wielofunkcyjne rejestratory do badań elektrofizjologicznych (EP lab), systemy do trójwymiarowego mapowania serca, aparatura echokardiograficzna do badania wewnątrzsercowego, ablatory (w tym krioablatory), stymulatory wielofunkcyjne, zestawy do usuwania zbędnych lub zainfekowanych elektrod wewnątrzsercowych.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego POLKARD na lata 2006 – 2008”, w zakresie zadania obejmującego – modernizację lub zakup aparatury do Pracowni Elektrofizjologii [aparatura rentgenowska, wielofunkcyjne rejestratory do badań elektrofizjologicznych (EP lab), systemy do trójwymiarowego mapowania serca, aparatura echokardiograficzna do badania wewnątrzsercowego, ablatory (w tym krioablatory), stymulatory wielofunkcyjne, zestawy do usuwania zbędnych lub zainfekowanych elektrod wewnątrzsercowych, zostali wyłonieni następujący realizatorzy:

1. SPSK Akademii Medycznej
15-276 Białystok;
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A
– 40 000,00 zł.

2. Szpital Uniwersytecki
85-094 Bydgoszcz;
ul. M. Skłodowskiej - Curie 9
– 560 000,00 zł.

3. Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM
60-355 Poznań;
ul. Przybyszewskiego 49
– 100 000, 00 zł.

4. SPSK Nr 7 ŚUM Górnośląskie Centrum Medyczne;
40-635 Katowice
ul. Ziołowa 45
– 90 000, 00 zł

5. SP ZOZ Szpital Wojewódzki
65-046 Zielona Góra;
ul. Zyty 26
– 90 000, 00 zł.

6. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital;
91-347 Łódź;
Kniaziewicza 1/5
– 460 000, 00 zł

7. Instytut Kardiologii
04-628 Warszawa;
ul. Alpejska 42
– 420 000, 00 zł.

8. Śląskie Centrum Chorób Serca;
41-800 Zabrze;
ul. Szpitalna 2
– 60 000, 00 zł

9. Szpital Grochowski
04-073 Warszawa;
ul. Grenadierów 51/59
– 90 000, 00 zł.

10. Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2;
90-549 Łódź
ul. Żeromskiego 113
– 180 000, 00 zł.

11. SPC Szpital Kliniczny
02-097 Warszawa;
ul. Banacha 1a
– 300 000, 00 zł.

12. Wojskowy Instytut Medyczny
00-909 Warszawa;
ul. Szaserów
– 200 000, 00 zł.

13. CSK MSWiA;
02-507 Warszawa;
ul. Wołoska 137
– 170 000, 00 zł.

14. Szpital Specjalistyczny SP ZOZ ;
80-462 Gdańsk;
Al. Jana Pawła II 50
– 90 000, 00 zł.

15. SP Wojewódzki Szpital Zespolony;
71-455 Szczecin;
ul Arkońska 4
– 230 000, 00 zł.

16. Akademickie Centrum Kliniczne Szpital AM
80-952 Gdańsk;
ul Dębinki 7
– 400 000, 00 zł.

17. SP Szpital wojewódzki;
22-400 Zamość
Al. Jana Pawła II 10
– 170 000, 00 zł.

18. Krakowski Szpital Specjalistyczny;
31-202 Kraków
ul Prądnicka 80
– 340 000, 00 zł.

19. SPSK Nr 2 PAM
70-111 Szczecin;
Al. Powstańców Wielkopolskich 72
– 300 000, 00 zł.

20. Radomski Szpital Specjalistyczny
26-610 Radom
ul. Tochtermana 1
- 90 000, 00 zł

21. 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
50-981 Wrocław;
ul Wejgla 5
– 170 000, 00 zł.

22. SPSK Nr 4;
20-954 Lublin;
Jaczewskiego 8
– 90 000, 00 zł

23. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego
61-848 Poznań;
ul. Długa ½
- 400 000, 00 zł.

24. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny;
10-561 Olsztyn;
ul. Żołnierska 18
– 100 000, 00 zł.

25. Szpital Uniwersytecki;
31-501 Kraków;
ul. Kopernika 36
– 300 000, 00 złTreść ogłoszenia konkursowego18 lutego 2008 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-06-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3116 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.