nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”Warszawa dn., 2008-06-18


OGŁOSZENIE


o rozstrzygnięciu konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”, w ramach zadania pn.: „Zakup sprzętu dla nowotworzonych i istniejących poradni chorób naczyniowych mózgu przy pododdziałach udarowych (ultrasonografy z możliwością oceny dopplerowskiej tętnic domózgowych i mózgowych, aparaty EKG, aparaty do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego, aparaty do 24-godzinnego monitorowania EKG, aparaty EEG do 24-godzinnego monitorowania, aparatów stacjonarnych EEG)”.

Zgodnie z § 9 ust 1. Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z 2007 r., Nr 1, poz. 1), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, postępowanie konkursowe w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”, w zakresie zadania pn.: „Zakup sprzętu dla nowotworzonych i istniejących poradni chorób naczyniowych mózgu przy pododdziałach udarowych (ultrasonografy z możliwością oceny dopplerowskiej tętnic domózgowych i mózgowych, aparaty EKG, aparaty do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego, aparaty do 24-godzinnego monitorowania EKG, aparaty EEG do 24-godzinnego monitorowania, aparatów stacjonarnych EEG)”, zostało rozstrzygnięte. W związku z powyższym, jako najkorzystniejsze wyłonione zostały oferty niżej wymienionych oferentów, którym przyznane zostały środki finansowe na realizację ww. zadania w 2008 r.:

1. Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
– 73 000 zł.

2. Instytut Psychiatrii i Neurologii II Klinika Neurologiczna
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
– 100 000 zł.

3. Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
– 100 000 zł.

4. Akademickie Centrum Kliniczne Szpital Akademii Medycznej
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
– 100 000 zł.

5. Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SP ZOZ
ul. Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
– 27 000 zł.

6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
Plac Medyków 1
41-200 Sosnowiec
– 52 000 zł.

7. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko
ul.3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze
– 52 000 zł.

8. SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
– 52 000 zł.

9. SP ZOZ
ul. Szpitalna 16
37-200 Przeworsk
– 52 000 zł.

10. SP Szpital Kliniczny nr 4
ul. Jaczewskiego 8
Lublin
– 52 000 zł.Treść ogłoszenia konkursowego18 lutego 2008 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-06-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2785 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.