nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”Warszawa dn., 2008-06-18OGŁOSZENIE


o rozstrzygnięciu konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”, w ramach zadania pn.: „Zakup sprzętu dla sal wczesnej rehabilitacji w oddziałach neurologicznych posiadających pododdziały udarowe (łóżka rehabilitacyjne, stoły pionizacyjne, leżanki do ćwiczeń ruchowych, komputerowe systemy rehabilitacji funkcji poznawczych, wózki do przewozu chorych, systemy ergospirometryczne)”.

Zgodnie z § 9 ust 1. Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z 2007 r., Nr 1, poz. 1), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, postępowanie konkursowe w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”, w zakresie zadania pn.: „Zakup sprzętu dla sal wczesnej rehabilitacji w oddziałach neurologicznych posiadających pododdziały udarowe (łóżka rehabilitacyjne, stoły pionizacyjne, leżanki do ćwiczeń ruchowych, komputerowe systemy rehabilitacji funkcji poznawczych, wózki do przewozu chorych, systemy ergospirometryczne)”, zostało rozstrzygnięte. W związku z powyższym, jako najkorzystniejsze wyłonione zostały oferty niżej wymienionych oferentów, którym przyznane zostały środki finansowe na realizację ww. zadania w 2008 r.:

1. Instytut Psychiatrii i Neurologii,
ul. Sobieskiego 9,
02-957 Warszawa
– 137 000 zł.

2. Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
ul. Kopernika 36,
31-501 Kraków
– 3 500 zł.

3. SP Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne,
ul. Ziołowa 45-47,
40-635 Katowice
– 137 000 zł.

4. Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ,
ul. Kasprzaka 17,
01-211 Warszawa
– 80 000 zł.

5. Samodzielny Publiczny Szpital nr 4,
ul. Jaczewskiego 8,
Lublin
– 25 500 zł.

6. Szpital Wojewódzki nr2,
ul. Lwowska 60,
35-301 Rzeszów
– 137 000 zł.

7. III Szpital Miejski im. Karola Jonschera w Łodzi,
ul. Milionowa 14,
93-113 Łódź
– 80 000 zł.

8 Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu
ul. Dojazd 34,
60-631 Poznań
– 30 000 zł.

9. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera,
ul. Św. Józefa 53-59,
skr. poczt. Nr 7,
87-100 Toruń
– 30 000 zł.

10. Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze
ul. Zyty 26
65-046 Zielona Góra
– 80 000 zł.

11. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie,
ul. Bielska 4,
43-400 Cieszyn
– 80 000 zł.

12. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,
ul. Żołnierska 18,
10-561 Olsztyn
– 80 000 zł.

13. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie,
ul. Bursztynowa 2,
04-749 Warszawa
– 40 000 zł.

14. SPZOZ w Sandomierzu,
ul. Schinzla 13,
27-600 Sandomierz
– 80 000 zł.Treść ogłoszenia konkursowego18 lutego 2008 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-06-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3027 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.