nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008 - POLKARD”Warszawa, 19 czerwca 2008r.


OGŁOSZENIE


o rozstrzygnięciu konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008 - POLKARD” w zakresie zadania pn.: „Leczenie trombolityczne (rt-PA) chorych z udarem mózgu”.

Zgodnie z § 9 ust 1. Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z 2007 r., Nr 1, poz. 1), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, do realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” w zakresie wyżej wymienionego zadania, zostały wyłonione następujące jednostki, którym przyznano środki w wysokości:

1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusz Sokołowskiego Pomorskiej Akademii Medycznej,
ul. Unii Lubelskiej 1,
71-252 Szczecin:
10 procedur w cenie jednostkowej 4.500 zł = 45.000,00 zł

2. Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital im. J. Biziela,
ul. Ujejskiego 75,
85-168 Bydgoszcz:
5 procedur w cenie jednostkowej 4.500 zł = 22.500,00 zł

3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny,
ul. Bialska 104/118,
42-200 Częstochowa:
3 procedury w cenie jednostkowej 4.500 zł = 13.500,00 zł

4. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II,
ul. Daleka 11,
05-825 Grodzisk Mazowiecki:
5 procedur w cenie jednostkowej 4.500 zł = 22.500,00 zł

5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie,
ul. Leśna 1,
13-200 Działdowo:
3 procedury w cenie jednostkowej 4.500 zł = 13.500,00 zł

6. Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gdańsku,
ul. Nowe Ogrody 1-6,
80-803 Gdańsk:
16 procedur w cenie jednostkowej 4.400 zł = 70.400,00 zł

7. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu,
ul. Schinzla 13,
27-600 Sandomierz:
21 procedur w cenie jednostkowej 4.500 zł = 94.500,00 zł

8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach,
ul. Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce:
3 procedury w cenie jednostkowej 4.500 zł = 13.500,00 zł

9. Szpital Wojewódzki,
Al. Armii Krajowej 101,
43-316 Bielsko-Biała:
3 procedury w cenie jednostkowej 4.500 zł = 13.500,00 zł

10. Zespół Opieki Zdrowotnej, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,
ul. Szpitalna 1,
26-110 Skarżysko-Kamienna:
3 procedury w cenie jednostkowej 4.500 zł = 13.500,00 zł

11. Szpital Wolski im. dr. Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
ul. Kasprzaka 17,
01-211 Warszawa:
7 procedur w cenie jednostkowej 4.500 zł = 31.500,00 zł

12. Szpital Wojewódzki SPZOZ w Zielonej Górze,
ul. Zyty 26,
65-046 Zielona Góra:
3 procedury w cenie jednostkowej 4.500 zł = 13.500,00 zł

13. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
ul. 3-go Maja 13-15,
41-800 Zabrze:
3 procedury w cenie jednostkowej 4.500 zł = 13.500,00 zł

14. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera,
os. Złotej Jesieni 1,
31-826 Kraków:
3 procedury w cenie jednostkowej 4.500 zł = 13.500,00 zł

15. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4,
ul. dr K. Jaczewskiego 8,
20-954 Lublin:
3 procedury w cenie jednostkowej 4.500 zł = 13.500,00 zł

16. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
ul. Medyków 14,
40-752 Katowice:
10 procedur w cenie jednostkowej 4.500 zł = 45.000,00 zł

17. Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
ul. Kopernika 36,
31-501 Kraków:
3 procedury w cenie jednostkowej 4.500 zł = 13.500,00 zł

18. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
ul. Kopcińskiego 22,
90-153 Łódź:
7 procedur w cenie jednostkowej 4.500 zł = 31.500,00 zł

19. Akademickie Centrum Kliniczne Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku,
ul. Dębinki 7, skr. pocz. 615,
80-952 Gdańsk:
7 procedur w cenie jednostkowej 4.500 zł = 31.500,00 zł

20. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,
ul. Żołnierska 18,
10-561 Olsztyn:
3 procedury w cenie jednostkowej 4.500 zł = 13.500,00 zł

21. Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9,
85-094 Bydgoszcz:
3 procedury w cenie jednostkowej 4.500 zł = 13.500,00 zł

22. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu,
ul. Królewiecka 146,
82-300 Elbląg:
4 procedury w cenie jednostkowej 4.500 zł = 18.000,00 zł

23. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
ul. Wołoska 137,
02-507 Warszawa:
14 procedur w cenie jednostkowej 4.500 zł = 63.000,00 zł

24. Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego,
ul. Tochtermana 1,
26-610 Radom:
3 procedury w cenie jednostkowej 4.500 zł = 13.500,00 zł

25. Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
ul. Cegłowska 80,
01-809 Warszawa:
3 procedury w cenie jednostkowej 4.500 zł = 13.500,00 zł

26. Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego,
u. Sokołowskiego 4,
58-309 Wałbrzych:
8 procedur w cenie jednostkowej 4.500 zł = 36.000,00 zł

27. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie,
ul. Bielska 4,
43-400 Cieszyn:
3 procedury w cenie jednostkowej 4.500 zł = 13.500,00 zł

28. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Opieki Neuropsychiatrycznej,
ul. Grunwaldzka 47,
25-736 Kielce:
3 procedury w cenie jednostkowej 4.500 zł = 13.500,00 zł

29. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi,
ul. Pabianicka 62,
93-513 Łódź:
3 procedury w cenie jednostkowej 4.500 zł = 13.500,00 zł

30. Wojewódzki Szpital Zespolony,
ul. Szpitalna 45,
62-504 Konin:
3 procedury w cenie jednostkowej 4.500 zł = 13.500,00 zł

31. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu,
ul. J. Aleksandrowicza 5,
26-617 Radom:
5 procedur w cenie jednostkowej 4.500 zł = 22.500,00 zł

32. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie,
ul. Banacha 1a,
02-097 Warszawa:
8 procedur w cenie jednostkowej 4.500 zł = 36.000,00 zł

33. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów,
ul. Żeromskiego 113,
90-549 Łódź:
8 procedur w cenie jednostkowej 4.500 zł = 36.000,00 zł

34. Wojskowy Instytut Medyczny,
ul. Szaserów 128,
00-909 Warszawa:
12 procedur w cenie jednostkowej 4.500 zł = 54.000,00 zł

35. Wojewódzki Szpital Bródnowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
ul. Kondratowicza 8,
03-242 Warszawa:
12 procedur w cenie jednostkowej 4.500 zł = 54.000,00 zł

36. Szpital Specjalistyczny w Pile im. St. Staszica,
ul. Rydygiera 1,
64-920 Piła:
4 procedury w cenie jednostkowej 4.498 zł = 17.992,00 zł

37. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie,
ul. Bursztynowa 2,
04-749 Warszawa:
3 procedury w cenie jednostkowej 4.500 zł = 13.500,00 zł

38. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. dr. W. Orłowskiego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa:
3 procedury w cenie jednostkowej 4.310 zł = 12.930,00 zł

39. Instytut Psychiatrii i Neurologii,
ul. Sobieskiego 9,
02-957 Warszawa:
62 procedury w cenie jednostkowej 4.500 zł = 279.000,00 zł

40. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1,
ul. Edukacji 102,
43-100 Tychy:
3 procedury w cenie jednostkowej 4.500 zł = 13.500,00 zł

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-06-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3514 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.