nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” (POLKARD),Warszawa dn., 2008-06-26OGŁOSZENIE

o unieważnieniu konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.„Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”, w ramach zadania pn.: „Utworzenie ogólnopolskiej sieci wojewódzkich ośrodków referencyjnych diagnostyki i terapii zespołu uzależnienia od tytoniu.”

Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, postępowanie konkursowe na 2008 r. w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, w zakresie zadania pn.: „Utworzenie ogólnopolskiej sieci wojewódzkich ośrodków referencyjnych diagnostyki i terapii zespołu uzależnienia od tytoniu”, zostało unieważnione, ponieważ w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.
Uwzględniając fakt, że nie osiągnięty został cel szczegółowy programu w ramach przedmiotowego zadania, który zakładał wyszkolenie personelu medycznego oraz przygotowanie nowoczesnego programu dla nowoutworzonych poradni diagnostyki i terapii zespołu uzależnienia od tytoniu w ośrodkach kardiologicznych i neurologicznych o najwyższym stopniu referencyjności, a także biorąc pod uwagę jego komplementarny charakter wobec zadania pn.: „Utworzenie sieci wojewódzkich ośrodków referencyjnych diagnostyki i terapii zespołu uzależnienia od tytoniu z zakupem spirometrów i smokoly’zerów”, planowane jest ponowne ogłoszenie konkursu ofert na wyłonienie realizatora zadania w 2008 r.
Zakończenie postępowania konkursowego następuje w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu z zastrzeżeniem § 10 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2007 r. (Dz. Urz. MZ z 2007 r., nr 1, poz. 1) w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-06-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2593 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.