nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Podziału środków finansowych pomiędzy realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn. „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł 1 i 2”Warszawa, 27 czerwca 2008 r.Ogłoszenie w sprawie podziału środków


pomiędzy realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn. „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł 1 i 2”, wybranych w roku 2006 na lata 2006-2008.
Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad, prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. MZ. 08. Nr 3, poz. 11), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, dokonano podziału środków pomiędzy realizatorów w zakresie wyżej wymienionego zadania w wysokości:

Wysokość środków finansowych, przeznaczonych na realizację „Programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe”, stanowiącego element Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2008 wynosi odpowiednio: 3 832 000 zł – dla Modułu 1 i 1 233 000 zł – dla
Modułu 2.

Podział środków finansowych przedstawia się następująco:
3 576 200 zł – na realizację Modułu 1;
1 093 965 zł – na realizację Modułu 2;


Realizatorzy Modułu IWczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika.
1 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Leśna 27/29 – przyzna kwota – 137 920 zł,
2 Dolnośląskie Centrum Onkologii, 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12 – przyznana kwota – 72 600 zł,
3 ONKOMED Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Marek Bębenek, 53-110 Wrocław, ul. Ślęża 169 – przyznana kwota – 75 220 zł,
4 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5 – przyznana kwota –51 560 zł,
5 Centrum Onkologii w Bydgoszczy im. Prof. Franciszka Łukaszczyka, 85-796 Bydgoszcz, ul. Dr I. Romanowskiej 2 – przyznana kwota – 90 740 zł,
6 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, 87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53/59 – przyznana kwota – 119 880 zł,
7 Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, 20-090 Lublin, ul. Jaczewskiego 7 – przyznana kwota – 145 760 zł,
8 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika SP ZOZ, 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62 – przyznana kwota – 125 400 zł,
9 Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie, 31-115 Kraków, ul. Garncarska 11 – przyznana kwota – 53 600 zł,
10 Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, 02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5 – przyznana kwota – 340 260 zł,
11 SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii, 45-060 Opole, ul. Katowicka 66a – przyznana kwota – 160 120 zł,
12 Białostockie Centrum Onkologii, 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12 – przyznana kwota – 99 100 zł,
13 Wojewódzkie Centrum Onkologii SP ZOZ, 80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej – Curie 2 – przyznana kwota – 123 460 zł,
14 Świętokrzyskie Centrum Onkologii, 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3 – przyznana kwota – 106 560 zł,
15 Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach, 44-101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15– przyznana kwota – 40 520 zł,
16 Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II, 43-300 Bielsko – Biała, ul. Wyzwolenia 18 – przyznana kwota – 63 870 zł,
17 Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, 10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 37 – przyznana kwota – 191 400 zł,
18 Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie, Poznań, ul. Garbary 15 – przyznana kwota – 244 440 zł,
19 Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów OPEN, 61-863 Poznań, ul. K. Wielkiego 24/26 – przyznana kwota – 268 800 zł,
20 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2, 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich 72 – przyznana kwota – 1 064 990 zł.

Realizatorzy Modułu IIWczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy.
1 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Leśna 27/29 – przyznana kwota – 30 650 zł,
2 Dolnośląskie Centrum Onkologii, 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12 – przyznana kwota – 28 000 zł,
3 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5 – przyznana kwota – 25 150 zł,
4 Centrum Onkologii w Bydgoszczy im. Prof. Franciszka Łukaszczyka, 85-796 Bydgoszcz, ul. Dr I. Romanowskiej 2 – przyznana kwota – 25 645 zł,
5 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, 87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53/59 – przyznana kwota – 30 610 zł,
6 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika SP ZOZ, 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62 – przyznana kwota – 43 500 zł,
7 Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, 02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5 – przyznana kwota – 139 520 zł,
8 SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii, 45-060 Opole, ul. Katowicka 66a – przyznana kwota – 52 210 zł,
9 Białostockie Centrum Onkologii, 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12 – przyznana kwota – 57 950 zł,
10 Wojewódzkie Centrum Onkologii, 80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej – Curie 2 – przyznana kwota – 33 120 zł,
11 Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, 10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 37 – przyznana kwota – 49 900 zł,
12 Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań, ul. Garbary 15 – przyznana kwota – 118 710 zł,
13 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 im. H. Święcickiego A.M., 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49 – przyznana kwota – 61 500 zł,
14 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2, 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich 72 – przyznana kwota – 397 500 zł.

Jednocześnie informujemy, że umowy na realizację przedmiotowego Programu zostały wysłane do realizatorów w dniu 26 czerwca 2008.
Rozliczenia z dotychczasowej realizacji programu należy przesyłać po otrzymaniu przez realizatora dwustronnie podpisanej umowy.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-06-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2818 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.