nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Rozstrzygnięciue konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”Warszawa dn., 2008-06-30OGŁOSZENIE


o rozstrzygnięciu konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”, w ramach zadania pn.: „Utworzenie sieci wojewódzkich ośrodków referencyjnych diagnostyki i terapii zespołu uzależnienia od tytoniu z zakupem spirometrów i smokoly’zerów.”

Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, w zakresie zadania pn.: „Utworzenie sieci wojewódzkich ośrodków referencyjnych diagnostyki i terapii zespołu uzależnienia od tytoniu z zakupem spirometrów i smokoly’zerów.”

Zgodnie z rozstrzygnięciem, najkorzystniejsze oferty zostały złożone przez następujące jednostki, którym przyznano środki publiczne na realizację zadania w 2008 r.:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach,
ul. Grunwaldzka 45,
25-736 Kielce
19.951 zł.

Akademickie Centrum Kliniczne – Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku,
ul. Dębinki 7, skr. poczt. 615,
80-952 Gdańsk
10.000 zł.

Instytut Psychiatrii i Neurologii,
ul. Sobieskiego 9,
02-957 Warszawa
10.000 zł.

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie,
ul. Banacha 1 a,
02-097 Warszawa
8.500 zł.

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
ul. Długa1/2,
61-848 Poznań
10.000 zł.

Zakończenie postępowania konkursowego następuje w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu z zastrzeżeniem § 10 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2007 r. (Dz. Urz. MZ z 2007 r., nr 1, poz. 1) w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych.Treść ogłoszenia konkursowego → 6 maja 2008 roku
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-06-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2535 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.