nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie w sprawie podziału środków pomiędzy realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychOgłoszenie w sprawie podziału środków

pomiędzy realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych programu, Zadania pn. „Program rozwoju opieki paliatywnej”, wybranych w roku 2006 na lata 2006-2008.
Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad, prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. MZ. 08. Nr 3, poz. 11), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, dokonano podziału środków pomiędzy realizatorów w zakresie wyżej wymienionego zadania w wysokości:

I. Na zadanie w zakresie prowadzenia szkoleń specjalistycznych zarezerwowano 85 000,- zł., rozdysponowano 84 827,00 zł; które zostały podzielone pomiędzy następujących realizatorów programu:
1. Dolnośląskie Centrum Onkologii,
53-413 Wrocław,
pl. Hirszfelda 12
kwota dofinansowania – 16 827,- zł.

2. Centrum Onkologii im. F. Łukaszczyka,
85-796 Bydgoszcz,
ul. I Romanowskiej 2
kwota dofinansowania - 17 000,- zl.

3. CO-Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie
02-782 Warszawa,
ul. Roentgena 5
- kwota dofinansowania – 17 000,- zł.

4. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
61-848 Poznań,
ul. Długa ½
- kwota dofinansowania 17 000,- zł.

5. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
71-730 Szczecin,
ul. Strzałowska 2
kwota dofinansowania 17 000,- zł.


II. Na zadanie w zakresie zakupu sprzętu specjalistycznego dla potrzeb opieki paliatywnej zarezerwowano 100 000,- zł., rozdysponowano 100 000,- zł. pomiędzy następujących realizatorów programu:
1. Dolnośląskie Centrum Onkologii,
53-413 Wrocław,
pl. Hirszfelda 12
- kwota dofinansowania 6 900,- zł.

2. Akademicki Szpital Kliniczny,
Wrocław ,
ul Hoene Wrońskiego,
- kwota dofinansowania 6 758,- zl.

3. Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka,
85-796 Bydgoszcz,
ul. dr.I. Romanowskiej 2
– kwota dofinansowania – 5 000,- zl.

4. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej,
20-090 Lublin,
ul. dr K. Jaczewskiego 7
kwota dofinansowania – 5 263,- zł.

5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ,
Biała Podlaska,
ul. Terebelska 57-65
- kwota dofinansowania – 5 263,- zł.

6. SP ZOZ ,
23-200 Kraśnik
ul. Chopina 13
kwota dofinansowania – 5 300,- zł.

7. SP Szpital Wojewódzki ,
66-400 Gorzów Wielkopolski,
ul. Walczaka 42
- kwota dofinansowania – 4 050,- zł.

8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika,
93-513 Łódź,
ul.Pabianicka 62
kwota dofinansowania – 5 263,- zł.

9. CO-Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie,
02-782 Warszawa,
ul. Roentgena 5
- kwota dofinansowania – 4300,- zł.

10. Szpital Specjalistyczny,
Brzozów,
ul. Ks. J. Bielawskiego 18
kwota dofinansowania – 5 263,- zł.

11. Białostockie Centrum Onkologii,
15-027 Białystok,
ul. Ogrodowa 12
- kwota dofinansowania – 5 263,- zł.

12. Wojewódzkie Centrum Onkologii,
80-210 Gdańsk,
M. Skłodowskiej Curie
kwota dofinansowania – 5 263,- zł.

13. CO Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie Gliwice,
44-101 Gliwice,
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
kwota dofinansowania – 5 029,- zł.

14. Beskidzkie Centrum Onkologii,
Bielsko Biała,
ul. Wyzwolenia 18
- kwota dofinansowania – 5263,- zł.

15. Świętokrzyskie Centrum Onkologii,
25-734 Kielce,
ul. Artwińskiego 3
- kwota dofinansowania – 5 263,- zł.

16. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,
10-228 Olsztyn,
ul. Wojska Polskiego 37
- kwota dofinansowania – 5 263,- zł.

17. Wielkopolskie Centrum Onkologii,
61-866 Poznań,
ul. Garbary 15
- kwota dofinansowania – 4 770,- zł.

18. SPZOZ,
Pleszew,
ul. Poznańska 125a
kwota dofinansowania – 5 263,- zł.

19. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii,
71-730 Szczecin,
ul. Strzałowska 22
kwota dofinansowania – 5 263,- zł.


Ogólna wartość dofinansowania:
w zakresie prowadzenia szkoleń specjalistycznych kwota 84 827,- zł. (środki bieżące)
w zakresie zakupu aparatury dla potrzeb opieki paliatywnej 100 000,- zł (środki majątkowe),
przygotowania analizy i posumowania realizacji programu - Centrum Onkologii w Warszawie – Koordynatora Programu Rozwoju Opieki Paliatywnej – kwota 15 000,- zł (środki bieżące).

Łączna wartość środków finansowych zaplanowanych na realizację przedmiotowego zadania w roku 2008 - 200 000,- zł. Rozdysponowano 199 827 ,- zł.
Umowy zostaną przekazane do realizatorów w I dekadzie lipca 2008 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-07-01
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2756 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.