nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Rozstrzygnięcie konkursu uzupełniającego na wybór realizatorów programu „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii” oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na zadanieWarszawa, 2 lipca 2008 r.Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów
Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych,
Zadanie pn. „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej
– Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”
oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na zadanie.


Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad, prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. MZ. 08. Nr 3, poz. 11), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, dokonano podziału środków pomiędzy realizatorów w zakresie wyżej wymienionego zadania w wysokości:

Na zadanie pn. „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii” rozdysponowano 17 105 000,- zł. – środki majątkowe, które zostały podzielone pomiędzy następujących realizatorów programu:

1. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej,
20-090 Lublin,
ul. Dr Jaczewskiego 7;
wartość dofinansowania – 7 000 000 zł.;

2. Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze,
65-046 Zielona Góra,
ul. Zyty 26;
wartość dofinansowania – 3 000 000 zł.;

3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika,
93-513 Łódź,
ul. Pabianicka 62;
wartość dofinansowania – 4 000 000 zł.;

4. Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego,
40-074 Katowice,
ul. Raciborska 26;
wartość dofinansowania – 3 105 000 zł.;

Łączna wartość środków finansowych rozdysponowana pomiędzy realizatorów wybranych w konkursie uzupełniającym dla programu „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”, - wynosi 17 105 000,- zł. (środki majątkowe).
Ponadto Departament informuje, że zakres finansowy umowy zawartej ze Szpitalem Specjalistycznym w Częstochowie w ramach przedmiotowego programu zostanie zwiększony o dodatkowe 300 000,- zł, o który Szpital oficjalnie wnioskował do Ministra Zdrowia.Treść ogłoszenia konkursowego → 21 maja 2008 roku
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-07-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2819 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.