nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu „Programu Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2006-2008”Warszawa, 03.07.2008 r.OGŁOSZENIE

o rozstrzygnięciu konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2006-2008” - w zakresie zadań w 2008 roku:

Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, wyłonieni zostali następujący realizatorzy programu polityki zdrowotnej pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2006-2008” - w zakresie zadań w 2008 roku:
Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
ul. Kopernika 36,
31-501 Kraków

- w zakresie zadania:
„Wdrożenie i prowadzenie Rejestru chorych (dorosłych) na cukrzycę”
– 370 000 zł,

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4
im. Marii Konopnickiej UM w Łodzi,
ul. Sporna 36/50,
91-7398 Łódź

- w zakresie zadania:
„Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Wieku Rozwojowego(dzieci i młodzież)”
- 230 000 zł.

Zakończenie postępowania konkursowego następuje w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu, z zastrzeżeniem § 10 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2007 r. (Dz. Urz. MZ z 2007 r., nr 1, poz. 1) w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-07-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2624 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.