nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Rozstrzygnięcie Konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”,Warszawa, dnia 3.07.2008r.


OGŁOSZENIE


o dokonaniu podziału środków finansowych pomiędzy realizatorów wyłonionych
w konkursie ofert w 2008 r. na realizację programu polityki zdrowotnej, w zakresie zadania:
„Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach medycznych” w 2008 r.
Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad, prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. MZ. 08. Nr 3, poz. 11), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, dokonano podziału środków pomiędzy realizatorów w zakresie wyżej wymienionego zadania w wysokości:
I. Zadanie programu: „Monitorowanie projektu, prace nad modyfikacją i dostosowaniem programów, ocena realizacji zadań”:
Akademia Medyczna we Wrocławiu - koszt 92 000 zł

II. Zadanie programu: Tłoczenie płyt CD z zaleceniami postępowania diagnostyczno – terapeutycznego w nowotworach złośliwych pod redakcją M. Krakowskiego, M. Podola – Dawidziak i M. Reinfussa przeznaczonych dla absolwentów wydziałów lekarskich uczelni medycznych.
Druk podręcznika pod tytułem „Onkologia – Podręcznik dla studentów i Lekarzy” pod redakcją Radzisława Kordka, we współpracy redakcyjnej z J. Jassemen, A. Jeziorskim, J. Kornafelem, M. Krakowskim oraz J Pawlęgą.:

Akademia Medyczna we Wrocławiu – koszt 130 000 zł.

III. Zadanie programu: „Wdrożenie programu w uczelniach medycznych”
1. Akademia Medyczna w Gdańsku:
Łączna kwota realizacji zadania 166 720 zł., w tym:
środki bieżące 150 320 zł, środki majątkowe 16 400 zł

2. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie:
Łączna kwota realizacji zadania 56 393 zł w tym:
środki bieżące 39 407 zł, środki majątkowe 16 986 zł.

3. Śląski Uniwersytet w Katowicach:
Łączna kwota realizacji zadania 123 800 zł w tym:
środki bieżące 77 300 zł, środki majątkowe 46 500 zł.

4. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Łączna kwota realizacji zadania 230 500 zł w tym:
środki bieżące 191 000 zł, środki majątkowe 39 500 zł.

5. Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy
Łączna kwota realizacji zadania 56 900 zł w tym:
środki bieżące 48 400 zł, środki majątkowe 8 500 zł

6. Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
Łączna kwota realizacji zadania 189 000 zł w tym:
środki bieżące 163 000 zł, środki majątkowe 26 000 zł

7. Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie
Łączna kwota realizacji zadania 208 600 zł w tym:
środki bieżące 133 600 zł, środki majątkowe 75 000 zł

8. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Łączna kwota realizacji zadania 96 450 zł w tym:
środki bieżące 84 1500 zł, środki majątkowe 12 300 zł

9. Akademia Medyczna we Wrocławiu
Łączna kwota realizacji zadania 192 000 zł w tym:
środki bieżące 165 000 zł, środki majątkowe 27 000 zł

UWAGA

W lipcu br. zostanie ogłoszony konkurs uzupełniający na realizację w/w programu.
Do konkursu mogą przystąpić pozostałe uczelnie medyczne, które nie złożyły oferty
w zakresie Zadania nr 3 „Wdrożenie programu nauczania onkologii w uczelniach medycznych”
Natomiast do nowych zadań programu określonych w ogłoszeniu konkursu uzupełniającego będą mogły przystąpić wszystkie uczelnie medyczne.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-07-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3102 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.