nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o wyborze realizatorów programu polityki zdrowotnej „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 Polgraft”Warszawa, 4 lipca 2008 roku


OGŁOSZENIE
o decyzji Komisji Konkursowej, powołanej przez Ministra Zdrowia w celu
dokonania wyboru realizatorów programu polityki zdrowotnej w roku 2008,
„Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej
na lata 2006-2009 Polgraft” na realizację zadania dotyczącego prac
modernizacyjno-budowlanych w ośrodku wdrażającym nowe metody
leczenia w zakresie przeszczepów komórkowych komórek wysp
trzustkowych i komórek wątroby


Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej z dnia 23 czerwca 2008 r., zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, do realizacji programu polityki zdrowotnej „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 Polgraft” został wyłoniony niżej wymieniony ośrodek, realizujący ww. zadanie programu w roku 2008:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Centrum Medyczne
im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 13/15, 85-067 Bydgoszcz

z kwotą dofinansowania 202 000 zł.

Uwaga:
Przekazanie środków publicznych na realizację zadań przez zleceniobiorcę następuje na podstawie umowy o realizację zadania. W związku z powyższym, fakt wyłonienia oferentów do realizacji zadań programu nie uprawnia do podejmowania przez nich zobowiązań finansowych z tytułu realizacji przedmiotowych zadań.

Treść ogłoszenia konkursowego21 maja 2008r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-07-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2949 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.