nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie w sprawie podziału środków pomiędzy realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób NowotworowychWarszawa, 9 lipca 2008 r.


Ogłoszenie w sprawie podziału środków


pomiędzy realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych programu, Zadania pn. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”, wybranych w roku 2006 i 2007 na lata 2006-2008.
Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad, prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. MZ. 08. Nr 3, poz. 11), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, dokonano podziału środków pomiędzy realizatorów w zakresie wyżej wymienionego zadania w wysokości:

I.
6 500 000 zł – środki majątkowe, przeznaczono na zakup specjalistycznej aparatury dla potrzeb oddziałów torakochirurgii w następujących jednostkach w Polsce wg potrzeb zaproponowanych przez 22 realizatorów programu.

1. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc,
53-439 Wrocław,
ul. Grabiszyńska 105
– przyznana kwota – 300 000,- zł.
2. Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy,
85-796 Bydgoszcz,
ul. Dr I. Romanowskiej 2
- przyznana kwota – 250 000,- zł.
3. Kujawsko-Pomorskie Centrum Onkologii w Bydgoszczy,
85-326 Bydgoszcz,
ul. Seminaryjna 1
- przyznana kwota – 300 000,- zł.
4. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie,
20-954 Lublin,
ul. Dr K. Jaczewskiego 8
- przyznana kwota – 200 000,- zł.
5. Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze,
65-046 Zielona Góra,
ul. Zyty 26
- przyznana kwota – 200 000,- zł.
6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika,
93-513 Łódź,
ul. Pabianicka 62
- przyznana kwota – 250 000,- zł.
7. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, 31-202 Kraków,
ul. Prądnicka 80
- przyznana kwota – 250 000,- zł.
8. Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego,
34-500 Zakopane,
ul. Gładkie 1
- przyznana kwota – 500 000,- zł.
9. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie,
02-781 Warszawa,
ul. W. K. Roentgena 5
- przyznana kwota – 500 000,- zł.
10. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc,
01-138 Warszawa,
ul. Płocka 26
- przyznana kwota – 600 000,- zł.
11. Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy,
05-400 Otwock,
ul. Narutowicza 80
- przyznana kwota – 250 000,- zł.
12. Wojskowy Instytut Medyczny,
00-909 Warszawa,
ul. Szaserów 128
- przyznana kwota – 70 000,- zł.
13. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc,
35-241 Rzeszów,
ul. Rycerska 2
- przyznana kwota – 240 000,- zł.
14. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku,
15-276 Białystok,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A -
przyznana kwota – 250 000,- zł
15. Szpital Specjalistyczny w Prabutach, 82-550 Prabuty, ul. Kuracyjna 30 - przyznana kwota – 280 000,- zł.
16. Akademickie Centrum Kliniczne – Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku,
80-952 Gdańsk,
ul. Dębinki 7
- przyznana kwota – 400 000,- zł.
17. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
41-800 Zabrze,
ul. 3-go Maja 13-15
- przyznana kwota – 310 000,- zł.
18. Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy,
43-360 Bystra,
ul. J. Fałata 2
- przyznana kwota – 220 000,- zł.
19. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc,
26-060 Chęciny,
ul. Czerwona Góra 10
- przyznana kwota – 300 000,- zł.
20. Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie,
10-045 Olsztyn,
ul. Niepodległości 44
- przyznana kwota – 140 000,- zł.
21. Wielkopolskie Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
60-569 Poznań,
ul. Szamarzewskiego 62
- przyznana kwota – 330 000,- zł.
22. Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego, Szczecin - Zdunowo, 70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11 - przyznana kwota – 360 000,- zł.

II.
Ponadto dokonano podziału kwoty w wysokości 600 000 zł środki bieżące, przeznaczoną na zakup igieł do wykonywania biopsji śródpiersia.
Rozdysponowano kwotę w wysokości 599 944,80 zł. pomiędzy 8 niżej wymienionych realizatorów, posiadających odpowiedni sprzęt do wykonywania biopsji śródpiersia, która nie jest refundowana przez NFZ. Do dokonania podziału wykorzystano informacje nadesłane przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej, w zakresie posiadania przez jednostki specjalistycznego sprzętu do wykorzystania igieł nie refundowanych przez Fundusz i liczby wykonywanych procedur biopsji śródpiersia.
1. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc Katedra i Klinika chirurgii Klatki Piersiowej 53-439 Wrocław ul. Grabiszyńska 105 – kwota przyznana 67 717,65 zł.
2. Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy,
85-796 Bydgoszcz,
ul. Dr I. Romanowskiej 2
- przyznana kwota – 17 908,80.
3. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,
31-202 Kraków,
ul. Prądnicka 80
- przyznana kwota – 34 138,65,- zł.
4. Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego,
34-500 Zakopane,
ul. Gładkie 1
- przyznana kwota – 111 370,35 zł.
5. Instytut Gruźlicy i Chorób Pluc
01-138 warszawa,
ul. Płocka 26
– kwota przyznana 200 354,70 zł.
6. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku,
15-276 Białystok,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A
- przyznana kwota – 59 322,90 zł.
7. Akademia medyczna Katedra i Klinka Chirurgii Klatki Piersiowej
80-952 Gdańsk,
ul. Dębinki 7
- przyznana kwota 81 149,25 zł.
8. Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego, Szczecin - Zdunowo,
70-891 Szczecin,
ul. A. Sokołowskiego 11
- przyznana kwota – 27 982,50 zł.
W ramach powyższego wykorzystano 599 944,80 zł. kwota niewykorzystana to 55,20 zł.

III.
Pozostałe środki bieżące w wysokości 600 000 zł. zostaną przeznaczone dla Ośrodka Koordynującego, wybranego w drodze postępowania konkursowego w roku 2006 na lata 2006-2008, tj. Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie na realizację następujących zadań:

Opracowanie danych klinicznych i histopatologicznych w ośrodkach 250 000 zł
Szkolenie w zakresie wczesnej diagnostyki i małoinwazyjnych metod leczenia raka płuca, konferencje uzgodnieniowe dla weryfikacji stosowanych metod diagnostycznych i leczniczych 70 000 zł
Funkcjonowanie biura ogólnokrajowej bazy raka płuca 200 000 zł
Opracowanie i wydanie uzupełnienia do podręcznika diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych klatki piersiowej 80 000 zł
RAZEM: 600 000 zł

Departament uprzejmie informuje, że przedmiotowe Umowy na realizację powyższego, są w trakcie przygotowywania i zostaną przekazane do realizatorów do końca lipca 2008 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-07-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2672 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.