nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Rozstrzygnięcie Konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”,OGŁOSZENIE


o dokonaniu podziału środków finansowych pomiędzy realizatorów wyłonionych
w konkursie ofert w 2008 r. na realizację programu polityki zdrowotnej, w zakresie zadania:
„Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek u dorosłych w Polsce,
z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z Europem Leukemia Net” w 2008 r.

Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad, prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. MZ. 08. Nr 3, poz. 11), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, dokonano podziału środków pomiędzy realizatorów w zakresie wyżej wymienionego zadania w wysokości:

Zadanie nr 1.
Unowocześnienie pracowni i metod diagnostycznych:
1. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
ul. Grabiszyńska 105,
53-439 Wrocław,
przyznano: środki inwestycyjne 567 550,00 zł; środki bieżące 40 000 zł.

2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu,
ul. M. Curie- Skłodowskiej 58,
50-369 Wrocław,
przyznano: środki inwestycyjne 980 000 zł, środki bieżące 40 000 zł.

3. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie,
ul Staszica 16,
20-081 Lublin,
przyznano: środki bieżące 40 000,00 zł.

4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im M Kopernika w Łodzi,
ul. Pabianicka 62,
93-513 Łódź,
przyznano: środki inwestycyjne 180 000, 00 zł

5. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny,
ul. Banacha 1a,
02-097 Warszawa,
przyznano: środki inwestycyjne 118 000,00 zł, środki bieżące 40 000,00 zł.

6. Wojskowy Instytut Medyczny,
ul. Szaserów 128,
00-909 Warszawa,
przyznano: środki inwestycyjne 40 000, 00 zł., środki bieżące 40 000,00 zł.

7. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
ul. Francuska 20/24,
40-027 Katowice,
przyznano: środki inwestycyjne 200 000,00 zł

8. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
ul. Długa ½,
61-848 Poznań,
przyznano: środki inwestycyjne 150 000,00 zł.

9. Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań- Stare Miasto Szpital im. Józefa Strusia,
ul. Szkolna 8/12,
61- 833 Poznań,
przyznano: środki inwestycyjne 42 450,00 zł.

10. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiej Akademii Medycznej,
ul. Unii Lubelskiej 1,
71-252 Szczecin,
przyznano: środki inwestycyjne 500 000,00 zł.

Zadanie nr 2.
zakup urządzeń do oczyszczania powietrza w salach pacjentów
1. Akademickie Centrum Kliniczne Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku
ul. Dębinki 7,
80-952 Gdańsk,
przyznano: środki inwestycyjne 18 000,00 zł.

2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiej Akademii Medycznej,
ul. Unii Lubelskiej 1,
71-252 Szczecin,
przyznano: środki inwestycyjne 18 000,00 zł

3. Wojskowy Instytut Medyczny,
ul. Szaserów 128,
00-909 Warszawa,
przyznano: środki inwestycyjne 18 000,00 zł

4. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie,
ul Staszica 16,
20-081 Lublin,
przyznano: środki inwestycyjne 36 000,00 zł.

Zadanie nr 3.
Unowocześnienie metod leczenia opartych na zastosowaniu komórek krwiotwórczych.

1. Akademickie Centrum Kliniczne Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku
ul. Dębinki 7,
80-952 Gdańsk,
przyznano: środki inwestycyjne 804 800,00 zł, środki bieżące 87 000,00 zł

2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
ul. Francuska 20/24,
40-027 Katowice,
przyznano: środki inwestycyjne 220 000,00 zł, środki bieżące 150 000,00 zł

3. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie,
ul Staszica 16,
20-081 Lublin,
przyznano: środki bieżące 7 000,00 zł

4. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny,
ul. Banacha 1a,
02-097 Warszawa,
przyznano: środki inwestycyjne 15 200,00 zł.

5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im M Kopernika w Łodzi,
ul. Pabianicka 62,
93-513 Łódź,
przyznano: środki inwestycyjne 60 000,00 zł

Zadanie nr 4.
Udoskonalenie systemu prowadzenia prospektywnych programów epidemiologicznych i terapeutycznych w ośrodkach hepatologicznych ośrodków zrzeszonych w PALG

1. Akademickie Centrum Kliniczne Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku
ul. Dębinki 7,
80-952 Gdańsk,
przyznano: środki bieżące 8 000,00 zł

2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
ul. Francuska 20/24,
40-027 Katowice,
przyznano: środki inwestycyjne 22 000,00 zł, środki bieżące 17 000,00 zł

Zadanie nr 5.
Program edukacyjny promujący profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych układu krwiotwórczego.

1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu,
ul. M. Curie- Skłodowskiej 58,
50-369 Wrocław,
przyznano: środki bieżące 11 000,00 zł.

2. Akademickie Centrum Kliniczne Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku
ul. Dębinki 7,
80-952 Gdańsk,
przyznano: środki inwestycyjne 10 000, 00 zł, środki bieżące 9 000,00 zł

3. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
ul. Francuska 20/24,
40-027 Katowice,
przyznano: środki bieżące 11 000,00 zł

Ogółem rozdysponowano środki finansowe w wysokości 4 500 000,00 zł;
w tym: 4 000 000,00 zł.- środki majątkowe, i 500 000,00 zł - środki bieżące.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-07-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2563 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.