nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” (POLKARD), -UWAGA!U W A G A !


Departament Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia, zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich wyłonionych realizatorów o przesłanie w trybie pilnym (faxem na nr 022 - 634 93 76) skorygowanego planu rzeczowo – finansowego uwzględniającego przydzielone kwoty. Przesłany zweryfikowany plan rzeczowo – finansowy nie może asortymentowo wykraczać poza ofertę. Sprawę proszę traktować jako bardzo pilną ze względu na konieczność dokonania zmian w umowach.Warszawa dn., 2008-08-06OGŁOSZENIE


o rozstrzygnięciu konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”, w ramach zadania pn.: „Zakup sprzętu dla pododdziałów udarowych (kardiomonitory, ultrasonografy
z możliwością oceny dopplerowskiej tętnic domózgowych i mózgowych, defibrlatory, respiratory, aparaty do 24 – godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego, aparaty do 24-godzinnego monitorowania EKG, aparaty stacjonarne EEG, angiografy).”


Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, w zakresie zadania pn.: „Zakup sprzętu dla pododdziałów udarowych (kardiomonitory, ultrasonografy z możliwością oceny dopplerowskiej tętnic domózgowych i mózgowych, defibrylatory, respiratory, aparaty do 24 – godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego, aparaty do 24-godzinnego monitorowania EKG, aparaty stacjonarne EEG, angiografy).”

Zgodnie z rozstrzygnięciem, najkorzystniejsze oferty zostały złożone przez następujące jednostki, którym przyznano środki publiczne na realizację zadania w 2008 r.:
1. Akademickie Centrum Kliniczne Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku,
ul. Dębinki 7,
80-952 Gdańsk:
385.205 zł.

2. Wojskowy Instytut Medyczny,
ul. Szaserów 128,
00-909 Warszawa:
147.542 zł.

3. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA im. Prof. Ludwika Bierkowskiego,
ul. Dojazd 34,
60-631 Poznań:
389.831 zł.

4. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,
Al. Wojska Polskiego 37,
10-228 Olsztyn:
259.994 zł.

5. Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie,
ul. Lwowska 178 a,
33-100 Tarnów:
101.605 zł.

6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
ul. 800 – Lecia 26,
38-500 w Sanoku:
78.955 zł.

7. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA,
ul. Karkowska 16,
35-111 Rzeszów:
153.444 zł.

8. Instytut Psychiatrii i Neurologii,
ul. Sobieskiego 9,
02-957 Warszawa:
1.129.297 zł.

9. Szpital w Śremie,
ul. Chełmońskiego 1,
63-100 Śrem:
241.132 zł.

10. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi,
ul. Wodociągowa 4,
45-221 Opole:
75.765 zł.

11. Szpital Wojewódzki nr 2,
ul. Lwowska 60,
35-301 Rzeszów:
169.873 zł.

12. Szpital Wolski im. Dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
ul. Kasprzaka 17,
01-211 Warszawa:
73.372 zł.

13. Wojewódzki Szpital Bródnowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
ul. Kondratowicza 8,
03-242 Warszawa:
153.125 zł.

14. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki im. J. Biziela,
ul. Ujejskiego 75,
85-168 Bydgoszcz:
94.108 zł.

15. Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
ul. Kopernika 36,
31-501 Kraków:
279.134 zł.

16. Wojewódzki Szpital Zespolony,
ul. Kiepury 45,
64-100 Leszno:
141.162 zł.

17. Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza,
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 9,
35-094 Bydgoszcz:
35.889 zł.

18. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II,
ul. Jana Pawła II 10,
22-400 Zamość:
175.456 zł.

19. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu,
ul. Schinzla 13,
27-600 Sandomierz:
93.151 zł.

20. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny,
ul. Banacha 1a,
02-097 Warszawa:
141.960 zł.

Zakończenie postępowania konkursowego następuje w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu z zastrzeżeniem § 10 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2007 r. (Dz. Urz. MZ z 2007 r., nr 1, poz. 1) w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-08-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3458 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.