nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”Warszawa, 2 września 2008 rokuOGŁOSZENIE


o dokonaniu podziału środków finansowych pomiędzy realizatorów wyłonionych w uzupełniającym konkursie ofert w 2008 r. na realizację programu polityki zdrowotnej, w zakresie zadania: „Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach medycznych”w 2008r. Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad, prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. MZ. 08. Nr 3, poz. 11), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, dokonano podziału środków finansowych, w łącznej wysokości 1 736 823, pomiędzy realizatorów w zakresie wymienionych zadań:

1. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
realizacja zadań I Etapu: 135 580 zł
realizacja zadań II Etapu: 124 000 zł
2. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
realizacja zadań I etapu: 147 473,00 zł
realizacja zadań II etapu: 156 769,00 zł.
3. Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
realizacja zadań I etapu: 27 900,00 zł
realizacja zadań II etapu: 28 500,00zł
4. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
realizacja zadań I etapu: 28 250,00 zł
realizacja zadań II etapu: 98 050,00 zł.
5. Warszawski Uniwersytet medyczny w Warszawie
realizacja zadań II etapu: 113 000,00 zł
6. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
realizacja zadań II etapu: 142 961,00 zł.
7. Akademia Medyczna we Wrocławiu
realizacja zadań II etapu: 734 340,00 zł.Ogłoszenie o konkursie uzupełniającym → 8 lipca 2008 roku
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-09-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2995 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.