nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Załącznik nr 5Załącznik nr 5


PROGRAM SZKOLENIA:

Szkolenie w zakresie wykonywania procedur wewnątrznaczyniowych u chorych z zaburzeniami krążenia mózgowego.

I. Wymogi niezbędne dla uzyskania uprawnień samodzielnego wykonywania diagnostycznych procedur inwazyjnych - angiografii tętnic szyjnych i wewnątrzczaszkowych (diagnosty).
1. Podstawowe szkolenie prowadzone pod kontrolą Kierownika szkolącej Pracowni Badań Naczyniowych, w ośrodku działa pododdział Udarowy klasy A (w przyszłości spełniającego kryteria sekcji neurologii-inwazyjnej PTN ).
2. W danym ośrodku może być szkolonych 3 stażystów - (radiologa, neurologa, kardiologa, neurochirurga) – wymagany minimum 1 samodzielny operator na 3 stażystów.
3. Charakterystyka szkolenia:
- konieczność wykonania minimum 50 badań angiograficznych mózgowych (w tym co najmniej 25 samodzielnie), udokumentowanych w księdze zabiegowej, ewentualnie wykonanie takiej samej liczby procedur na symulatorze.
- nabycie umiejętności opisywania angiografii mózgowej, kręgowej oraz prawidłowej kwalifikacji do dalszych etapów leczenia.
4. Konieczność zdobycia w ciągu szkolenia minimum 60 punktów, za uczestnictwo w szkoleniach akredytowanych i rekomendowanych przez Sekcję Chorób Naczyniowych PTN oraz za działalność naukową.
II. Wymogi niezbędne dla uzyskania uprawnień samodzielnego wykonywania implantacji stentów do tętnic szyjnych i wewnątrzczaszkowych, embolizacji wewnątrzczaszkowych oraz trombolitycznego leczenia dotętniczego (operatora).
1. Podstawowe szkolenie w zakresie stentowania tętnic szyjnych i wewnątrzczaszkowych, zabiegów embolizacji oraz leczenia trombolitycznego ostrej fazy udaru niedokrwiennego mózgu w ośrodku, który uzyskał akredytację PTN.
2. Do szkolenia powinni być dopuszczani lekarze, którzy samodzielnie wykonali minimum 25 arteriografii naczyń do i wewnątrz mózgowych udokumentowanych w księdze zabiegowej.
3. Wykonanie stentowania tętnic szyjnych - 20 zabiegów, w tym 10 samodzielnie.
4. Wykonanie trombolizy dotętniczej – 4 zabiegi. Kwalifikacja do zabiegu tylko po łącznej konsultacji radiologa i neurologa.
5. W danym ośrodku na dwóch szkolonych stażystów musi przypadać minimum 1 samodzielny operator.
6. Szkolenie powinno zapewnić umiejętność prawidłowych opisów oraz właściwej kwalifikacji do dalszych etapów leczenia chorego.
7. Dodatkowo wymagane jest obligatoryjnie uczestnictwo w 1 - tygodniowym międzynarodowym kursie, poświęconym wykorzystaniu inwazyjnych technik diagnostycznych
8. Zgromadzenie w ciągu szkolenia minimum 60 pkt. za uczestnictwo w szkoleniach akredytowanych i rekomendowanych przez PTN, w tym obowiązkowy kurs „udary mózgu” oraz za działalność naukową.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-09-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1799 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.