nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o decyzji Komisji Konkursowej, powołanej przez Ministra Zdrowia w celu dokonania wyboru realizatorów programu polityki zdrowotnej w roku 2008, „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 Polgraft”4 listopada 2008 r.

OGŁOSZENIE

o decyzji Komisji Konkursowej, powołanej przez Ministra Zdrowia w celu dokonania wyboru realizatorów programu polityki zdrowotnej w roku 2008, „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 Polgraft” na realizację zadania pt.: Opracowanie i wdrożenie nowej metody leczenia - przeszczepianie komórek wysp trzustkowych.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej z dnia 23 września 2008 r., zaakceptowaną przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia, do realizacji programu polityki zdrowotnej „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 Polgraft” został wyłoniony niżej wymieniony ośrodek, realizujący ww. zadanie programu w roku 2008:

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń,
ul. Lindleya 4,
02-005 Warszawa

z kwotą dofinansowania 150 000 zł.

Uwaga:
Przekazanie środków publicznych na realizację zadań przez zleceniobiorcę następuje na podstawie umowy o realizację zadania. W związku z powyższym, fakt wyłonienia oferentów do realizacji zadań programu nie uprawnia do podejmowania przez nich zobowiązań finansowych z tytułu realizacji przedmiotowych zadań.
Ogłoszenie konkursowe19 sierpnia 2008 roku
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-11-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3302 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.