nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

⇒ Konkurs ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa w 2009 rokuKonkurs ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych
z budżetu państwa w 2009 roku


Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń wysokospecjalistycznych, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2004 roku w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia (Dz. U. Nr 267, poz. 2661 z późn. zm.) w pozycji 6 a – przeszczepienie trzustki.

        Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert

Informacje dotyczące sposobu składania oferty

Projekty wzorów umów

Definicje świadczeń wysokospecjalistycznych

Warunki konkursu dla wykonywania świadczenia:
Przeszczepienie autologicznego szpiku - (pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia autologicznego szpiku)

Przeszczepienie allogenicznego szpiku od rodzeństwa identycznego w HLA - (pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia allogenicznego szpiku)

Przeszczepienie allogenicznego szpiku od dawcy alternatywnego - (pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia allogenicznego szpiku od dawcy alternatywnego)

Przeszczepienie wątroby - (pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia wątroby)

Przeszczepienie nerki - (pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia nerki)

Przeszczepienie nerki i trzustki - (pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia nerki i trzustki)

Przeszczepienie trzustki - (pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia nerki i trzustki)

Przeszczepienie serca - (pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia serca)

Przeszczepienie płuca - (pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia płuca)

Przeszczepienie serca i płuca - (pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia serca i płuca)

Przeszczepienie rogówki - (pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia rogówki)

Immunoablacja w leczeniu aplazji szpiku ( procedura numer 11)

Radioterapia przy zastosowaniu specjalnej techniki naświetlania: stereotaktyczna, konformalna, niekoplanarna
oraz
Brachyterapia ze stereotaksją mózgową ( procedury numer 12 i 13)

Operacje wad wrodzonych serca u niemowląt
oraz
Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym ( procedury numer 14 i 15)

Diagnostyczne cewnikowanie serca, biopsja mięśnia sercowego u dzieci do lat 18
oraz
Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających ( procedury numer 16 i 17)
Mechaniczne, pozaustrojowe wspomaganie serca pulsacyjnymi sztucznymi komorami ( procedura numer 18)
Formularze ofertowe, na których należy przedstawić ofertę, są dostępne w Internecie pod adresem: http://procedury.mz.gov.pl/oferty2009

Dostęp do formularzy odbywa się za pomocą bezpiecznego połączenia szyfrowanego SSL. Dzięki temu, Państwa dane są bezpiecznie przesyłane do Ministerstwa Zdrowia. Zalecamy korzystanie z przeglądarek obsługujących protokół SSL 128-bitowy (np.: Internet Explorer wersja 5.5 lub nowsza)

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-11-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 9211 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.