nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Lista ofert spełniających warunki formalne - złożonych na konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pt. "Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005 - 2011"Zgodnie § 6 ust 6 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. nr 2, poz.9 z 2009 r.) Narodowe Centrum Krwi ogłasza listę ofert spełniających warunki formalne - złożone na konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego p.t. „Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005-2011”, którego przedmiotem jest wybór realizatorów programu obejmującego zaopatrzenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w czynnik krzepnięcia - na rok 2009:1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu,
ul. Kośnego 55,
45-372 Opole,

2. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach,
ul. Jagiellońska 66,
25-956 Kielce,

3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze,
ul. Zyty 21,
65-046 Zielona Góra,

4. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
ul. Indiry Gandhi 14,
02-776 Warszawa

5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
ul. Marcelińska 44,
60-354 Poznań,

6. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
ul. Saska 63/75,
03-958 Warszawa,

7. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wrocławiu,
ul. Czerwonego Krzyża 5,
50-345 Wrocław,

8. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
ul. Rzeźnicza 11,
31- 540 Kraków,

9. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi,
ul. Franciszkańska 17/25,
91-438 Łódź,

10. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku,
ul. Hoene- Wrońskiego 4,
80 -210 Gdańsk,

11. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy,
ul. Markwarta 8,
85-015 Bydgoszcz,

12. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach,
ul. Raciborska 15,
40 - 074 Katowice,

13. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
, ul. Hanki Sawickiej 27,
10-247 Olsztyn,

14. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku,
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 23,
15-950 Białystok,

15. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
, ul. Al. Wojska Polskiego 80/82,
70-482 Szczecin,

16. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie,
ul. I Armii Wojska Polskiego 8,
20-078 Lublin,

17. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie,
ul. Wierzbowa 14,
35-310 Rzeszów.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-04-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4055 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.