nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychI. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Centrum Onkologii w Bydgoszczy im. Prof. F. Łukaszczyka, 85-796 Bydgoszcz, ul. Dr I. Romanowskiej 2;

2. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, 20-090 Lublin, ul. Dr Jaczewskiego 7;

3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika, 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62;

4. Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie. Oddział w Krakowie, 31-115 Kraków, ul. Garncarska 11;

5. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178 a;

6. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18;

7. Akademickie Centrum Kliniczne Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku, 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7;

8. Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie. Oddział w Gliwicach, 44-101 Gliwice, ul Wybrzeże Armii Krajowej 15;

9. Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26;

10. Świętokrzyskie Centrum Onkologii SPZOZ, 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3;

11. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, 10-228 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 37;

12. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, 61-866 Poznań, ul. Garbary 15;

II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych
1. Dolnośląskie Centrum Onkologii, 53-413 Wrocław, Plac Hirszfelda 12;

Brak następujących dokumentów:
» Informacji o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu,

» Oferty realizacji zadania, zawierającą wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania.

2. Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26;

Brak następujących dokumentów:
» Informacji o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.

3. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265;

Brak następujących dokumentów:
» Oświadczenie o partycypacji w kosztach przy zakupie aparatury,

» Informacji o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.

4. Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie, 02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5;

W następujących dokumentach przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem brak daty:
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej,

» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

» Statut jednostki,

» Uwierzytelniona kopię polisy ubezpieczenia OC,

» Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu).

5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina, 35-055 Rzeszów, ul. Chopina 2;

Brak następujących dokumentów:
» Informacji o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu,

» Oferty realizacji zadania, zawierającą wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania.

6. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie, 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12;

Brak następujących dokumentów:
» Oświadczenie o partycypacji w kosztach przy zakupie aparatury,

» Informacji o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu,

» Harmonogramu realizacji zadania,

» Oferty realizacji zadania, zawierającą wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania.

7. Szpital Morski im. PCK, 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1;

Brak następujących dokumentów:
» Oświadczenie o partycypacji w kosztach przy zakupie aparatury,

» Opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii o:
a. Roli Oferenta w zapewnieniu świadczeń w zakresie radioterapii w województwie,

b. Liczbie aparatów megawoltowych funkcjonujących w województwie (ogółem oraz przypadających na 1 mln mieszkańców).

8. Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku Białej, 43-300 Bielsko – Biała, ul. Wyzwolenia 18;

Brak następujących dokumentów:
» Oferty realizacji zadania, zawierającej wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania.

9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/108;

Brak następujących dokumentów:
» Informacji o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.

10. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, 71-730 Szczecin, ul. Strzałowska 22.

Następujące dokumenty nie spełniają kryteriów sporządzenia oferty:
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej,

» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

» Statut jednostki,

» Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń w zakresie radioterapii onkologicznej w 2009 roku (kopia kontraktu).


Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 6 maja 2009 roku na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Przewodniczący Komisji Konkursowej Anna Kamińska
Ogłoszenie konkursowe 20 marca 2009 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-04-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2720 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.