nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychI. Lista ofert spełniających warunki formalne:
Brak
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej- Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5.

Po sprawdzeniu oferty CO – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie stwierdzono potrzebę uszczegółowienia wymaganej w Ofercie „Informacji o przychodach
z innych źródeł na realizację zadania”, o dodatkowe dane.
Komisja porsi o wyjaśnienie czy wskazane przez jednostkę inne źródło przychodów tj. środki pochodzące z UE, będzie wykorzystywane na realizację zadania pn. ”Prewencja pierwotna nowotworów”, czy też na inne działania Zakładu Epidemiologii w CO- Instytucie im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie.

Brakującą informację należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 19 maja 2009 roku na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych – „Prewencja pierwotna nowotworów”
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Anna Kamińska
Ogłoszenie konkursowe 26 marca 2009 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-05-12
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2435 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.