nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej na lata 2009-2013 pn. „Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych” jako Modułu I „Narodowego programu ochrony antybiotyków w Polsce”Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej na lata 2009-2013 pn. „Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych” jako Modułu I „Narodowego programu ochrony antybiotyków w Polsce”.
I. Lista ofert spełniających warunki formalne
1. Specjalistyczny Szpital Miejski
ul. Batorego 17/19
87-100 Toruń

II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych
1. Narodowy Instytut Leków
Ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa

- w ofercie nie zawarto upoważnienia dla osoby poświadczającej za zgodność z oryginałem załączonych dokumentów.
Oferent może w terminie siedmiu dni od daty opublikowania listy ofert spełniających
i niespełniających warunków formalnych, uzupełnić braki formalne.
Brakujące dokumenty należy składać listownie na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – „Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych
i profilaktycznych na lata 2009-2013”. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Jacek Mazur
Ogłoszenie konkursowe 30 kwietnia 2009 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-05-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2477 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.