nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenia konkursowe na realizatorów w roku 2009 Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej Polgraft na lata 2006 - 20091. Prac modernizacyjno-remontowych ośrodków przeszczepiających narządy lub szpik.

2. Zakupów specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla ośrodków transplantacyjnych.

3. Zakupu specjalistycznego sprzętu i aparatury do redystrybucji surowic oraz redystrybucji surowic pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Polsce.

4. Wdrożenia nowych metod leczenia w zakresie: przeszczepiania jelita.

5. Wdrożenia nowych metod leczenia w zakresie: przeszczepiania kończyny górnej.

6. Zakupów specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla pracowni monitorowania zakażeń oraz odczynników do wykonywania monitorowania zakażeń i swoistości przeciwciał u chorych wysokoimmunizowanych.

7. Wdrożenia programu przeszczepienia rogówki u chorych z podwyższonym ryzykiem utraty przeszczepu z przyczynimmunologicznych.

8. Szkolenie specjalistyczne koordynatorów pobierania i przeszczepiania (transplantacyjnych) komórek, tkanek i narządów.

9. Zakupu i przekazania w nieodpłatne użytkowanie na cele programu 50 koordynatorom transplantacyjnym zestawów składających się z: laptopa z bezprzewodowym dostępem do Internetu, drukarki i faksu.

10. Zakupu specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla pracowni wykonujących badania HLA narządów i poszukiwania dawców szpiku.

11. Procedury rekrutacji i badania HLA I i II klasy potencjalnych dawców szpiku dla centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej.

12. Zakupu specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla pracowni HLA wdrażających pilotażowo badania potencjalnych dawców szpiku.

13. Koordynacji działań związanych z realizacją następujących zdań:
- wdrożenie i administrowanie niepowtarzalnego oznakowania ISBT 128 w zakresie narządów wraz z cyklem szkoleń dla pracowników ośrodków przeszczepiających, stacji dializ, pracowni typowania tkankowego, ośrodków leczenia pacjentów po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów oraz banków tkanek i komórek,
- szkolenie personelu związanego z procedurami transplantacyjnymi szczególnie w zakresie osiągnięcia wysokiego stopnia jakości i bezpieczeństwa narządów, tkanek i komórek stosowanych do przeszczepiania u ludzi.

Załącznik nr 1
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Załącznik nr 2
w formacie *pdf
w formacie *rtf

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-05-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2116 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.