nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychI. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice;
2. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań;
3. Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin;
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych
1. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 50-367 Wrocław, ul. L. Pasteura:
Na następujących dokumentach brak jest podpisu rektora lub osoby upoważnionej:
» Oferty realizacji zadania, zawierającej wykaz i zakres działań projektowanych w ramach zadania,
» Harmonogramu realizacji zadania.
2. Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, ul. Jagiellońska 13–15, 85-067 Bydgoszcz:
Brak informacji o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
3. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1:
Brak informacji o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
4. Akademia Medyczna w Gdańsku, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 3A, 80-210 Gdańsk:
Brak informacji o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
5. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-957 Olsztyn:
Brak informacji o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2009 roku na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach prowadzących kierunek lekarski.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Jacek Mazur
Ogłoszenie konkursowe 17 kwietnia 2009 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2307 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.