nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychI. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej- Curie, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań.

II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka, ul. Romanowskiej 2, 85-795 Bydgoszcz – brak jednoznacznego wskazania podmiotu składającego ofertę – dokumenty oferty nie mogą być jednocześnie podpisane przez 2 oferentów – uzupełnienie dokumentów do kompletu oraz brak następujących dokumentów:
- Informacja o przychodach z innych źródeł na realizację przedmiotowego zadania.
- Rekomendacje CMKP w zakresie przygotowania jednostki do prowadzenia przedmiotowych szkoleń.
2. Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, ul. Dębinki 2, 80-211 Gdańsk – brak następujących dokumentów:
- Informacja o przychodach z innych źródeł na realizację przedmiotowego zadania.
3. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałkowska 22, 71-730 Szczecin– brak następujących dokumentów:
- Statut jednostki – braki w potwierdzeniu za zgodność z oryginałem.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 9 czerwca 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych – „Program rozwoju opieki paliatywnej - szkolenia dla pielęgniarek w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz redukcji zjawiska dystresu wśród chorych”

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Jacek Mazur
Ogłoszenie konkursowe 21 kwietnia 2009 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3475 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.