nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychI. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka, 85-796 Bydgoszcz, ul. dr I. Romanowskiej 2;
2. Szpital Wojewódzki SPZOZ w Zielonej Górze, ul. Zyty 26,65-046 Zielona Góra;
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62;
4. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie, 31-115 Kraków, ul. Garncarska 11;
5. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie, 02-776 Warszawa, Roentgena 5;
6. Instytut Hematologii i Transfuzjologii, 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14;
7. SPC Szpital Kliniczny, 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a;
8. NZOZ Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej, 15-269 Białystok, ul. Waszyngtona 13;
9. Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18;
10. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie; 44-101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15;
11. Śląski Uniwersytet Medyczny, 40-006 Katowice, ul. Warszawska 14;
12. Świętokrzyskie Centrum Onkologii SPZOZ, 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3;
13. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18;
14. Wielkopolskie Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, 61-866 Poznań, ul. Garbary 15;
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych
1. Szpital Uniwersytecki im. Dr A Jurasza w Bydgoszczy, 85-094 Bydgoszcz, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9:
» W związku z faktem, iż Konsultant Wojewódzki i osoba odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad realizacją programu są zbieżne, Komisja Konkursowa uznała, iż wymóg dostarczenia opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie patomorfologii o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania nie został spełniony.
» Brak podpisu dyrektora jednostki na harmonogramie realizacji zadania.
2. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 20-059 Lublin, ul. Al. Racławickie 1:
» W związku z faktem, iż Konsultant Wojewódzki i osoba odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad realizacją programu są zbieżne, Komisja Konkursowa uznała, iż wymóg dostarczenia opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie patomorfologii o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania nie został spełniony.
3. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Walczaka 42:
» Brak harmonogramu realizacji zadania.
» Opinia wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie patomorfologii o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania nie została potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.
4. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, 31-531 Kraków, ul. św. Anny 12:
» Brak potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń
5. Cieszyński Ośrodek Patomorfologii „Intra” NZOZ, 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4:
» Brak informacji o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej niepodpisany „za zgodność z oryginałem”.
» Brak podpisu Głównego Księgowego na załączniku nr 2 – zgłoszeniu ofertowym.
6. Pomorska Akademia Medyczna, 71-252 Szczecin, ul. Rybacka 1:
» Statut niepotwierdzony „za zgodność z oryginałem”.


Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2009 roku na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - Program wykrywania i rozpoznawania chłoniaków złośliwych.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Jacek Mazur
Ogłoszenie konkursowe 17 kwietnia 2009 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2509 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.