nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób NowotworowychWarszawa, 2 czerwca 2009 r.Ogłoszenie
w sprawie wyboru realizatorów
Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych,
Zadania pn. „Prewencja Pierwotna Nowotworów”
oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na zadanie.


Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. MZ. 09. Nr 2, poz. 10), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, dokonano podziału środków pomiędzy realizatorów w zakresie zadania pn. „Prewencja Pierwotna Nowotworów” rozdysponowano 3 006 300,- zł. – środki bieżące, które zostały podzielone pomiędzy następujących realizatorów programu:

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5

Umowa na realizację programu zostanie przekazana jednostce w m-c czerwcu, po uzgodnieniu jej treści z Departamentem Prawnym, Departamentem Budżetu Finansów i Inwestycji oraz Biurem Prasy i Promocji w Ministerstwie Zdrowia przygotowanej w następstwie przedłożonego w terminie do 15 czerwca 2010 r. przez Centrum Onkologii szczegółowego kosztorysu zadań określonych w ofercie konkursowej.

W ramach przedmiotowej umowy zostanie uwzględniona refundacja zadania w zakresie organizacji akcji w dniu 31 maja 2009r. - obchodów Światowego dnia bez tytoniu.

Ogłoszenie konkursowe 26 marca 2009 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2378 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.