nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychI. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
2. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka, ul. Romanowskiej 2, 85-795 Bydgoszcz
3. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski
4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. Prof. T. Koszarawskiego, ul. Katowicka 66 a, 45-060 Opole
5. Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
6. Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Grabary 15, 61-866 Poznań
7. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałkowska 22, 71-730 Szczecin
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin - brak następujących dokumentów:
» W związku z faktem, iż Konsultant Wojewódzki i osoba odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad realizacją programu są tożsame, Komisja Konkursowa uznała, iż wymóg dostarczenia opinii konsultanta krajowego lub wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej o możliwości realizacji przez jednostkę zadania w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych o nowotworach złośliwych, a także o spełnianiu wymagań stawianych nie został spełniony.
2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź - brak następujących dokumentów:
» Informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zakupu sprzętu i realizację zadań określonych w programie.
3. Pracownia Epidemiologii Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków - brak następujących dokumentów:
» Brak pełnomocnictwa dla osoby potwierdzającej za zgodność z oryginałem.
» Braki przy potwierdzaniu za zgodność z oryginałem
- Statut jednostki,
- Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
- Wyciąg z rejestru zakładu opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
- Uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczenia OC.
4. Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Zakład Epidemiologii i Przewlekłych Nowotworów, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa – oferta na Krajowy Rejestr Nowotworów- brak następujących dokumentów:
» Informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zakupu sprzętu i realizację zadań określonych w programie.
5. Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa – oferta na wojewódzki Mazowiecki Rejestr Nowotworów - brak następujących dokumentów:
» Wyciąg z rejestru zakładu opieki zdrowotnej (w przypadku zoz-ów),
» Informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zakupu sprzętu i realizację zadań określonych w programie.
» Braki przy potwierdzaniu za zgodność z oryginałem – brak daty:
- Statut jednostki,
- Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
- Uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczenia OC.
6. Wojewódzkie Centrum Onkologii SP ZOZ, ul. M. Curie-Skłodowskiej 2, 80-210 Gdańsk - brak następujących dokumentów:
» Informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zakupu sprzętu i realizację zadań określonych w programie.
7. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok - brak następujących dokumentów:
» Statut jednostki - brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
8. Świętokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce - brak następujących dokumentów:
» Informacja na temat wielkości i struktury zasobów Oferenta, zapewniających realizację zadania w zakresie rejestrowania i przetwarzania danych o nowotworach,
» Informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zakupu sprzętu i realizację zadań określonych w programie.
9. ZOZ MSWiA z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn - brak następujących dokumentów:
» Informacja na temat wielkości i struktury zasobów Oferenta, zapewniających realizację zadania w zakresie rejestrowania i przetwarzania danych o nowotworach,
» Informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zakupu sprzętu i realizację zadań określonych w programie.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych – „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych
o nowotworach w 2009 rok”.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Jacek Mazur
Ogłoszenie konkursowe 21 kwietnia 2009 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2619 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.