nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychI. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. SP Zakład Opieki Zdrowotnej „Zespół Opieki Zdrowotnej”, ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko
2. Wojewódzki Szpital im. Falkiewicza, ul. Iwaszkiewicza 5, 59-952 Legnica
3. Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej HOSPICJUM STACJONARNE Będkowo 1, 55-100 Trzebnica
4. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny, ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław
5. Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Bema 6, 59-300 Lublin
6. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski
7. Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach, ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
8. Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
9. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów
10. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska
11. Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła
12. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań
13. Samodzielny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard Szczeciński
14. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałkowska 22, 71-730 Szczecin
15. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka, ul. Romanowskiej 2, 85-795 Bydgoszcz – brak jednoznacznego wskazania podmiotu składającego ofertę – dokumenty oferty nie mogą być jednocześnie podpisane przez 2 oferentów – uzupełnienie do kompletu dokumentów.
2. NZOZ Palium, ul. Wazów 42, 65-044 Zielona Góra- brak następujących dokumentów:
» Opinię konsultanta krajowego lub wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej w zakresie spełnienia wymagań dla Oferenta określonych w ogłoszeniu.
» Brak podpisu Głównego Księgowego na formularzu zgłoszeniowym sporządzonym wg wzoru Załącznika nr 1 zawierającym dane o Oferencie.
2. Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Zakład Medycyny Paliatywnej, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa - brak następujących dokumentów:
» W związku z faktem, iż Konsultant Krajowy i osoba odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad realizacją programu są tożsame, Komisja Konkursowa uznała, iż wymóg dostarczenia opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie medycyny paliatywnej w zakresie spełnienia wymagań dla Oferenta określonych w ogłoszeniu nie został spełniony.
» Braki przy potwierdzaniu za zgodność z oryginałem – brak daty:
- Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
- Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- Statut jednostki,
- Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ),
- Kopie dokumentów dołączonych do oferty.
4. Wojewódzkie Centrum Onkologii SP ZOZ, ul. M. Curie-Skłodowskiej 2, 80-210 Gdańsk - brak następujących dokumentów:
» Formularz zgłoszeniowy sporządzony wg wzoru Załącznika nr 1 zawierający dane o Oferencie – brak podpisu Głównego Księgowego.
» Opinia konsultanta krajowego lub wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej w zakresie spełnienia wymagań dla Oferenta określonych w ogłoszeniu - podpisana przez Specjalistę psychiatrii i nie potwierdzony za zgodność z oryginałem
» Braki przy potwierdzaniu za zgodność z oryginałem – brak daty:
- Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
- Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- Statut jednostki,
- Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ).
5. Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała - brak następujących dokumentów:
» Opinia konsultanta krajowego lub wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej w zakresie spełnienia wymagań dla Oferenta określonych w ogłoszeniu.
III. Oferta złożona przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Przemysłowa 4a, 24-300 Opole wpłynęła do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia dnia 22 maja 2009 roku i w związku z niedotrzymaniem terminu określonego w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konkursu na 20 maja 2009 roku została odrzucona.

Brakujące dokumenty (dotyczy ofert wymienionych w pkt. II) należy składać listownie
w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych – „Program rozwoju opieki paliatywnej - doposażenie w niezbędny sprzęt dla potrzeb realizacji świadczeń opieki paliatywnej”.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Jacek Mazur
Ogłoszenie konkursowe 20 marca 2009 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3162 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.