nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, Zadania pn. „Tomografia Pozytonowa PET – Budowa sieci ośrodków PET”Warszawa, 17 czerwca 2009 r.
Ogłoszenie
w sprawie wyboru realizatorów
Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych,
Zadania pn. „Tomografia Pozytonowa PET – Budowa sieci ośrodków PET”
oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na zadanie.Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. MZ. 09. Nr 2, poz. 10), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, dokonano wyboru realizatora i podziału środków finansowych w zakresie zadania pn. „Tomografia Pozytonowa PET – Budowa sieci ośrodków PET”.

Kwota przeznaczona z programu na zakup skanera PET – CT to 8 500 000,- zł – (środki majątkowe) oraz udział własny oferenta 15% tj. 1 500 000 zł. dla Akademii Medycznej w Gdańsku, jako jedynego Oferenta zgłoszonego do konkursu na wybór realizatora ww. zadania, spełniającego określone w procedurze konkursowej wymagania.

Umowa na realizację programu zostanie przekazana jednostce bezzwłocznie, po uzgodnieniu jej treści z Departamentem Prawnym, Departamentem Budżetu Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
Jednocześnie, zgodnie z zapisem statutu Uczelni, przed podpisaniem przedmiotowej umowy Departament Polityki Zdrowotnej prosi o przedłożenie pisemnego oświadczenia na temat wyrażonej przez Senat uczelni zgody na nabycie majątku pow. 1 mln zł.


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2633 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.