nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla ośrodków transplantacyjnychI. Lista Oferentów spełniających warunki formalne:
1. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa,
2. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa,
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, ul. Pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec,
4. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PAM w Szczecinie, ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin,
5. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań,
6. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin,
7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika SPOZ, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź,
8. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław,
9. Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków,
10. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków,
11. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. Szpitalna 2, 41-800 Zabrze,
12. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa, ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź,
13. Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa,
14. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa,
15. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego UM w Katowicach, ul. Francuska 20, 40-027 Katowice,
16. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków,
17. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1. ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław.

II. Lista Oferentów niespełniających warunków formalnych:
1. Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław - brak następujących dokumentów:
Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej.
2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin - brak następujących dokumentów:
Brak ważnej polisy OC.
3. Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka", Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa - brak następujących dokumentów:
Braki przy potwierdzaniu za zgodność z oryginałem:
- Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
- Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
Brak ważnej polisy OC.
4. Centrum Leczenia Oparzeń, ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie - brak następujących dokumentów:
Braki przy potwierdzaniu za zgodność z oryginałem:
- Statut jednostki.

II. Oferent, który złożył ofertę po upływie terminu do składania ofert:
1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok.

Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 3 lipca 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 - 2009 - „POLGRAFT”– „Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla ośrodków transplantacyjnych”.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Jacek Mazur
Ogłoszenie konkursowe 29 maja 2009 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1554 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.