nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARDInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pn. „Kontynuacja i upowszechnienie wyników Programu POLKARD Media „Pamiętaj o Sercu”:
I. Lista ofert spełniających warunki formalne: Brak
II. Lista ofert niespełniających warunki formalne:
1. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 04-628 Warszawa, ul. Alpejska 42.
 wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej ( w przypadku zakładów opieki zdrowotnej) - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem
 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem
 statut jednostki - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2009 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy Program Profilaktyki
i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Kontynuacja i upowszechnienie wyników Programu POLKARD Media „Pamiętaj o Sercu”.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Ogłoszenie konkursowe 18 czewca 2009 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1408 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.