nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób NowotworowychOGŁOSZENIE

w sprawie wyboru realizatorów „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, Zadanie: Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika” oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.


Na podstawie § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz.10) Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w dniu 8 lipca br., do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika” zostały wyłonione niżej wymienione ośrodki:
1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Leśna 27/29 – kwota przyznana – 130 220 zł;
2. Centrum Onkologii w Bydgoszczy im. Prof. Franciszka Łukaszczyka, 85-796 Bydgoszcz, ul. Dr I. Romanowskiej 2 – kwota przyznana – 104 620 zł;
3. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, 87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53/59 – kwota przyznana – 100 040 zł;
4. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, 20-090 Lublin, ul. Jaczewskiego 7 – kwota przyznana – 184 960 zł;
5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika SP ZOZ, 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62 – kwota przyznana – 101 800 zł;
6. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie, 31-115 Kraków, ul. Garncarska 11 – kwota przyznana – 81 280 zł;
7. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, 02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5 – kwota przyznana – 486 200 zł;
8. SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii, 45-060 Opole, ul. Katowicka 66a – kwota przyznana – 154 720 zł;
9. Białostockie Centrum Onkologii, 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12 – kwota przyznana – 92 050 zł;
10. NZOZ Zakład Patomorfologii i Profilaktyki Onkologicznej, 18 – 400 Łomża, ul. Piłsudskiego 11a – kwota przyznana – 40 540 zł;
11. Wojewódzkie Centrum Onkologii SP ZOZ, 80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej – Curie 2 – kwota przyznana – 224 000 zł;
12. Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II, 43-300 Bielsko – Biała, ul. Wyzwolenia 18 – kwota przyznana – 65 950 zł;
13. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach, 44-101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 – kwota przyznana – 38 500 zł;
14. Świętokrzyskie Centrum Onkologii, 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3 – kwota przyznana – 102 900 zł;
15. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, 10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 37 – kwota przyznana – 215 200 zł;
16. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie, Poznań, ul. Garbary 15 – kwota przyznana – 348 600 zł;
17. Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów OPEN, 61-863 Poznań, ul. K. Wielkiego 24/26 – kwota przyznana – 257 200 zł;
18. Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 60 – 535 Poznań, ul. Polna 33 – kwota przyznana – 82 520 zł;
19. Szpital Przemienienia Pańskiego, 61 – 848 Poznań, ul. Długa ½ – kwota przyznana – 78 000 zł;
20. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2, 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich 72 – kwota przyznana – 1 209 000 zł;

Jednocześnie Departament Polityki Zdrowotnej uprzejmie informuje, że umowy na realizację przedmiotowego zadania będą sukcesywnie przekazywane realizatorom.
Ogłoszenie konkursowe 20 marca 2009 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2305 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.