nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób NowotworowychOGŁOSZENIE

w sprawie wyboru realizatorów „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci” oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.


Na podstawie § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz.10) Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w dniu 8 lipca br., do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: – Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci” zostały wyłonione niżej wymienione ośrodki:

Centralna weryfikacja wyników:
1. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265 – kwota przyznana - 54 400 zł.
2. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny; 00-576 Warszawa; ul. Marszałkowska 24 – kwota przyznana - 73 300 zł
3. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. Antoniego Gębali w Lublinie, 20-093 Lublin, ul. Chodźki 2 – kwota przyznana - 138 500 zł

Prowadzenie centralnej bazy danych:
1. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265 – kwota przyznana - 39 500 zł
2. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. Antoniego Gębali w Lublinie, 20-093 Lublin, ul. Chodźki 2 – kwota przyznana - 88 000 zł

Jednocześnie Departament Polityki Zdrowotnej uprzejmie informuje, że umowy na realizację przedmiotowego zadania będą sukcesywnie przekazywane realizatorom.Ogłoszenie konkursowe 6 kwietnia 2009 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2187 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.