nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób NowotworowychOGŁOSZENIE

w sprawie wyboru realizatorów „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, Zadanie: Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie
i modernizacja zakładów radioterapii”
oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.


Na podstawie § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz.10) Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w dniu 8 lipca br., do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie
i modernizacja zakładów radioterapii”
zostały wyłonione niżej wymienione ośrodki:

Środki finansowe dla poniższych realizatorów zostaną przekazane w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2009 roku:
1. Dolnośląskie Centrum Onkologii, 53-413 Wrocław, Plac Hirszfelda 12 – wartość dofinansowania – 6 830 600 zł;
2. Centrum Onkologii w Bydgoszczy im. Prof. F. Łukaszczyka, 85-796 Bydgoszcz, ul. Dr I. Romanowskiej 2 – wartość dofinansowania – 5 258 525 zł;
3. Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26 – wartość dofinansowania – 3 303 100 zł;
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika, 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62 – wartość dofinansowania – 5 555 600 zł;
5. Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie. Oddział w Krakowie, 31-115 Kraków, ul. Garncarska 11 – wartość dofinansowania – 4 238 100 zł;
6. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265 – wartość dofinansowania – 7 723 100 zł;
7. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178 a – wartość dofinansowania – 5 173 100 zł;
8. Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie, 02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5 – wartość dofinansowania – 10 443 100 zł;
9. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 – wartość dofinansowania – 6 809 095 zł;
10. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina, 35-055 Rzeszów, ul. Chopina 2 – wartość dofinansowania – 5 687 350 zł;
11. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie, 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12 – wartość dofinansowania – 11 039 800 zł;
12. Akademickie Centrum Kliniczne Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku, 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7 – wartość dofinansowania – 3 270 800 zł;
13. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/108- wartość dofinansowania – 3 230 850 zł;
14. Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku Białej, 43-300 Bielsko – Biała, ul. Wyzwolenia 18 – wartość dofinansowania – 8 338 000 zł;
15. Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26 – wartość dofinansowania – 8 489 800 zł;
16. Świętokrzyskie Centrum Onkologii SPZOZ, 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3 – wartość dofinansowania – 10 446 500 zł;
17. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, 61-866 Poznań, ul. Garbary 15 – wartość dofinansowania – 2 624 800 zł;
18. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, 71-730 Szczecin, ul. Strzałowska 22- wartość dofinansowania – 8 154 330 zł;

Środki finansowe dla poniższych realizatorów zostaną przekazane w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku:
19. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, 20-090 Lublin, ul. Dr Jaczewskiego 7 – wartość dofinansowania – 7 310 765 zł;
20. Szpital Morski im. PCK, 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1 – wartość dofinansowania – 1 956 020zł;
21. Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie. Oddział w Gliwicach, 44-101 Gliwice, ul Wybrzeże Armii Krajowej 15 – wartość dofinansowania – 4 581 500 zł;
22. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, 10-228 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 37 – wartość dofinansowania – 5 429 800 zł;

Jednocześnie Departament Polityki Zdrowotnej uprzejmie informuje, że umowy na realizację przedmiotowego zadania będą sukcesywnie przekazywane realizatorom.Ogłoszenie konkursowe 20 marca 2009 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2399 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.