nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARDInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pt. . „Zakup średniej klasy aparatów USG z możliwością oceny dopplerowskiej tętnic domózgowych i nerkowych i 24-godzinnych rejestratorów ciśnienia tętniczego. ”
I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Szpital Uniwersytecki, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków.
2. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
3. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, ul. Aleja Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość.
4. SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Dr Seweryna Sterlinga Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Sterlinga 1/3, 91-425 Łódź.
5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PAM, ul Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
brak prawidłowo wypełnionego załącznika nr 3,
2. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie, 15-276 Białystok
- brak prawidłowo wypełnionego załącznika nr 3,

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2009 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy Program Profilaktyki
i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Zakup średniej klasy aparatów USG z możliwością oceny dopplerowskiej tętnic domózgowych
i nerkowych i 24-godzinnych rejestratorów ciśnienia tętniczego.”


O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.


Ogłoszenie konkursowe 18 czerwca 2009 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1268 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.