nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARDInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pt. „Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i dzieci w roku 2009”
I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Brak ofert
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”, Al.. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

- brak daty i brak potwierdzonych wszystkich stron za zgodność z oryginałem
w wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Statucie Jednostki. Zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu „wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem oraz datą.”

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2009 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy Program Profilaktyki
i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i dzieci w roku 2009”
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Ogłoszenie konkursowe 18 czerwca 2009 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1238 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.