nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARDInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pn. „Wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych przez modernizację lub uzupełnienie bazy sprzętowej w ośrodkach kardiologii dziecięcej – zakup średniej klasy echokardiografów dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej”:
I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Stanisława Popowskiego, ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn
2. SP ZOZ Szpital Specjalistyczny , ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola
3. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej -Curie 58, 50-369 Wrocław
4. Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
5. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
6. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, ul. Wielicka 256, 30-663 Kraków
7. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego PAM, ul Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
8. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, ul. Medyków 16, 40-752 Katowice
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. SP ZOZ ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz
 wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej ( w przypadku zakładów opieki zdrowotnej) - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem
 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem
 uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2009 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy Program Profilaktyki
i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Zakup średniej klasy echokardiografów dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej”.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.


Ogłoszenie konkursowe 18 czerwca 2009 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1562 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.