nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARDInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pt.. „Zakup wysokiej klasy echokardiografów dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej.”

I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Instytut - Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka, Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa;
2. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy ul Wielicka 265, 30-663 Kraków;
3. Śląskie Centrum Chorób Serca ul. Szpitalna 2, 41-800 Zabrze;
4. Instytut - Pomnik - Centrum Zdrowia Matki Polki, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź;
5. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań;
6. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa;
II. Lista ofert niespełniających wymagań formalnych
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław- brak podpisu głównego księgowego w załączniku nr 1.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2009 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy Program Profilaktyki
i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD – „Zakup wysokiej klasy echokardiografów dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej”.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Ogłoszenie konkursowe 18 czerwca 2009 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1280 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.