nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARDInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pt.. „Inwestycje w kardiochirurgii”.

I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław.
2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn.
3. Instytut - Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka, Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa.
4. Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce.
5. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.
6. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, ul. Wielicka 256, 30-663 Kraków.
7. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań.
8. Szpital Wojewódzki Nr 2, ul. Lwowska 80, 35-301 Rzeszów.
9. Publiczny Samodzielny ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne, Al. W. Witosa 26, 45-401 Opole.
10. SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Dr Seweryna Sterlinga Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Sterlinga 1/3, 91-425 Łódź.
11. Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 247, 15-276 Białystok.
12. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, ul. Aleja Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość.
13. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. Dr K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin.
14. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice.
15. Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa.
16. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa.

II. Lista ofert niespełniających wymagań formalnych
1. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa:
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
statutu jednostki,
kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny, ul. M. Skłodowskiej – Curie 58, 50-369 Wrocław:
- za mały udział własny oferenta w kosztach zakupu aparatury.
3. Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań:
- brak informacji o czasie oczekiwania na zabiegi kardiochirurgiczne,
- brak informacji o liczbie pacjentów oczekujących na zabiegi kardiochirurgiczne, zarejestrowanych na liście oczekujących,
- brak opisu stopnia zużycia aparatury.
4. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz:
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
statutu jednostki.
- brak kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC,
- brak informacji o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju,
- brak opisu stopnia zużycia aparatury.
5. Pomorskie Centrum Traumatologii, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk:
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
statutu jednostki,
- brak opisu stopnia zużycia aparatury.
6. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk:
- brak odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.
7. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań:
- brak informacji o czasie oczekiwania na zabiegi kardiochirurgiczne.
8. Instytut - Centrum Zdrowia Matki Polki, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź:
- brak informacji o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju.
9. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PAM, Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin:
- brak oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
statutu jednostki,
- brak informacji o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju,
- brak informacji o czasie oczekiwania na zabiegi kardiochirurgiczne,
- brak informacji o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju,
- brak opisu stopnia zużycia aparatury.
10. Szpital Uniwersytecki im. Dr A. Jurasza ul. M. Skłodowskiej- Curie 9, 85-094 Bydgoszcz:
- brak opisu stopnia zużycia aparatury.
11. Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa:
- brak oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
12. SP Szpital Kliniczny Nr 7 SUM Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice:
- brak opisu stopnia zużycia aparatury.
13. Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. Szpitalna 2, 41-800 Zabrze:
- brak informacji o czasie oczekiwania na zabiegi kardiochirurgiczne,
- brak informacji o liczbie pacjentów oczekujących na zabiegi kardiochirurgiczne, zarejestrowanych na liście oczekujących.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2009 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD„Inwestycje w kardiochirurgii”.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Ogłoszenie konkursowe → 18 czerwca 2009 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1385 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.