nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARDInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pn. „Sala hybrydowa lub wymiana angiokardiografów”.
I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Szpital Specjalistyczny im. S. Staszica, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła,
2. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań,
3. Szpital Kliniczny im. Hellodora Święcickiego, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań,
4. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków,
5. Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce,
6. Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej – Curie 9,
7. SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Dr Seweryna Sterlinga Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Sterlinga 1/3, 91-425 Łódź,
8. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, ul. A. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna,
9. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, ul. Aleja Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość,
10. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź,
11. SP Szpital Kliniczny Nr 7 SUM Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Pieca, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice Ochojec,
12. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa,
13. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. Traugutta 116, 50-420 Wrocław.
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego, ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
 wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej) - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem,
 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem,
 statut jednostki - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem,
 kopia polisy OC- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem.
2. Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego, ul Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych
 brak oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
 wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej) - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem,
 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem,
 statut jednostki - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem,
 kopia polisy OC - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem.
3. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny, ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
 wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej - brak potwierdzenia za zgodność oraz daty na kopii
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
 wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej) - brak daty na potwierdzeniu za zgodność z oryginałem,
 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - brak daty na potwierdzeniu za zgodność z oryginałem,
 statut jednostki - brak daty na potwierdzeniu za zgodność z oryginałem,
 kopia polisy OC - brak daty na potwierdzeniu za zgodność z oryginałem.
5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, Al. Legionów 10, 41-902 Bytom
 brak oświadczenia Dyrektora jednostki o prawdziwości danych zawartych w ofercie.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2009 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy Program Profilaktyki
i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
– „Sala hybrydowa lub wymiana angiokardiografów”.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.


Ogłoszenie konkursowe 18 czerwca 2009 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1336 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.