nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARDInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pn. „Zakup sprzętu – elektrofizjologia. Modernizacja lub zakup aparatury do Pracowni Elektrofizjologii”.
I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław,
2. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul Szpitalna 2, 41-800 Zabrze,
3. Szpital Grochowski im. Dr med. Rafała Masztaka Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa,
4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków,
5. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin,
6. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego - Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź,
7. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul Dębinki 7, 80-952 Gdańsk,
8. Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego, ul Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań,
9. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków,
10. Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika, ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin,
11. Szpital Wojewódzki Nr 2, ul. Lwowska 50, 35-301 Rzeszów,
12. Szpital Uniwersytecki im. Dr A. Judasza, ul Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz,
13. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn,
14. Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa,
15. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. Dr K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin,
16. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość,
17. Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok,
18. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź,
19. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 3 im. Dr Seweryna Sterlinga Uniwersytetu Medycznego, ul. Sterlinga 1/3, 91-425 Łódź,
20. Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce,
21. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica,
22. Szpital Kliniczny Nr 7 SUM Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec,
23. Publiczny Samodzielny ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne, Al. A. Witosa 26, 45-401 Opole,
24. Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Adalberta SP ZOZ, ul. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk.
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul Banacha 1A, 02-097 Warszawa
 wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej) - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem,
 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem,
 statut jednostki - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem,
 kopia polisy OC - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem.
2. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego, ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
 wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej) - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem,
 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem,
 statut jednostki - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem,
 kopia polisy OC - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem.
3. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SPZOZ, ul Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz
 brak wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 brak statutu jednostki,
 brak wymaganej w ogłoszeniu opinii konsultanta,
 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem,
 kopia polisy OC - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem.
4. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, ul. Powstańców Wielkopolski 72, 70-111 Szczecin
 brak oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
 wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej) - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem,
 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem,
 statut jednostki - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem,
 kopia polisy OC - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem.
5. NZOZ LUXMED, ul. Jagiellońska 23/3, 35-025 Rzeszów
 brak podpisu i pieczątki gł. księgowej na załącznik nr 1,
 brak podpisu głównej księgowej na załącznik nr 3,
 brak klauzuli „za zgodność z oryginałem” oraz daty na statucie jednostki,
 kopia polisy OC - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2009 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy Program Profilaktyki
i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Zakup sprzętu – elektrofizjologia. Modernizacja lub zakup aparatury do Pracowni Elektrofizjologii”.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.


Ogłoszenie konkursowe 18 czerwca 2009 r.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1645 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.