nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARDInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pt.: „Sieć pododdziałów udarowych”.
I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWIA im. prof. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań.
2. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz.
3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Św. Piotra 1 48-300 Nysa.
4. 7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku, ul. Polanki 117, 80-305 Gdańsk.
5. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu, ul. Wodociągowa 4, Opole.
6. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWIA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn.
7. SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37-450, Stalowa Wola.
8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
9. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin.
10. Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław.
11. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków.
12. Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316, Bielsko-Biała.
13. Szpital Specjalistyczny im. M. Klimantowicza w Gorlicach, ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice.
14. Szpital Wojewódzki w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin.
15. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków.
16. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PAM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin.
17. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie, ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo.
18. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, ul Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk.
19. Pomorskie Centrum Traumatologii, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk.
20. SP ZOZ "Zespół Opieki Zdrowotnej”, ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko.
21. SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm.
22. Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice.
23. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk.
24. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź.
25. Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz.
26. SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź.
27. Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów.
28. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice.
29. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. S. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3-go Maja 13-15 41-800 Zabrze.
30. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 4B, 22-300 Krasnystaw.
31. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn.
32. Szpital Kolejowy im. Dr med.. Włodzimierza Roeflera SP ZOZ, ul. Warsztatowa 1, 05-800 Pruszków.
33. Szpital Specjalistyczny ul. A. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna.
34. Szpital Bielański, ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa.
35. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Dr W. Orłowskiego, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa.
36. Szpital Specjalistyczny im. Dr Józefa Babińskiego ul. Dr J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków.
37. Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg.
38. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach im. Jana Pawła II, ul. Medyków 16, 40-752 Katowice.
39. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWIA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów.
40. Szpital Specjalistyczny im. Św. Adalberta SP ZOZ, Al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk.
41. Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów.
42. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Piłsudskiego 11, 22-500 Hrubieszów.
43. Samodzielny Szpital św. Jana, ul. Dr J. Balewskiego 1, 33-200 Starogard Gdański.
44. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskie-Curie 24A, 15-276 Białystok.
45. Szpital Wolski im. Dr Anny Gostyńskiej SP ZOZ, ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa.
46. Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło.
47. Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa.
48. Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ, ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa.
49. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka- Centrum Medycyny Ratunkowej ul. Traugutta 116, 50-420 Wrocław.
50. Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
51. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.
52. Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji, ul. Okólna 181, 91-520 Łódź.


II. Lista ofert niespełniających wymagań formalnych
1. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa:
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statutu jednostki,
 kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
2. Specjalistyczny Szpital im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, ul Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych:
- brak oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statutu jednostki,
3. Regionalny Szpital (2) w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg:
- brak klauzuli „potwierdzam za zgodność z oryginałem” i daty w następujących dokumentach:
 wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statucie jednostki,
 kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
- brak oświadczenia konsultanta wojewódzkiego o tworzeniu w oddziale pododdziału udarowego.
4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku, ul. Warszawska 62, 98-100 Łask:
- brak oświadczenia konsultanta wojewódzkiego o tworzeniu w oddziale pododdziału udarowego.
5. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa:
- brak potwierdzonego za zgodność z oryginałem:
 statutu jednostki,
6. Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny ZOZ, ul. Abramowiecka 20-442 Lublin:
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statutu jednostki,
7. SP ZOZ "Zespół Opieki Zdrowotnej" ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko:
- oświadczenie konsultanta wojewódzkiego o tworzeniu w oddziale pododdziału udarowego jest nieaktualne (dotyczy 2007r).
8. ZOZ w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka:
- brak oświadczenia konsultanta wojewódzkiego o tworzeniu w oddziale pododdziału udarowego.
9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska:
- brak podpisu, parafki przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statutu jednostki,
- brak aktualnej kopii polisy ubezpieczeniowej OC.
10. SP ZOZ Świdnica, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica:
- brak podpisu głównego księgowego na załącznikach nr 1 i nr 3.
11. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ, al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin:
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statutu jednostki,
 kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
12. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Łomża, al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża:
- brak oświadczenia konsultanta wojewódzkiego o tworzeniu w oddziale pododdziału udarowego.
13. Samodzielny Publiczny ZOZ, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu, al. Legionów 1b, 41-902 Bytom:
- brak oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
14. Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin:
- brak oświadczenia dyrektora o gotowości wyodrębnienia pododdziału udarowego,
- brak oświadczenia konsultanta wojewódzkiego o tworzeniu w oddziale pododdziału udarowego,
- brak oświadczenia dyrektora o gotowości zatrudnienia pracowników medycznych określonych w modelu organizacji i funkcjonowania pododdziału udarowego ( załącznik 4).
- brak pisemnego zobowiązania dyrektora jednostki o uczestnictwie w programie monitorowania stosowania metod diagnostyczno-terapeutycznych w różnych ośrodkach w Polsce - Szpitalny Rejestr Udarów Mózgu.
15. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22- 400 Zamość:
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
16. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. Dr K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin:
- brak upoważnienia dla osoby podpisującej ofertę, tj. dla Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych.
17. Międzyleski Szpital Specjalistyczny, ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa:
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statutu jednostki,
 kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
- brak oświadczenia konsultanta wojewódzkiego o tworzeniu w oddziale pododdziału udarowego.
18. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Ks. Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski:
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statutu jednostki.
19. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź:
- brak oświadczenia konsultanta wojewódzkiego o tworzeniu w oddziale pododdziału udarowego.
20. Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. Dr B. Hagera, ul. Pyskowicka 47, 42-612 Tarnowskie Góry:
- brak oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
21. SP Szpital Kliniczny Nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice:
- brak daty przy oświadczeniu konsultanta wojewódzkiego o tworzeniu w oddziale pododdziału udarowego.
22. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. J. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom:
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statutu jednostki.
- brak aktualnej kopii polisy ubezpieczeniowej OC.
23. Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ:
- brak aktualnej kopii polisy ubezpieczeniowej OC.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2009 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy Program Profilaktyki
i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Sieć pododdziałów udarowych”.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.


Ogłoszenie konkursowe 18 czerwca 2009 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1722 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.