nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARDInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pt: „Odpowiednie wyposażenie ośrodków rehabilitacji kardiologicznej, utworzonych na bazie istniejących placówek służby zdrowia, wyłonionych w ramach konkursu. Elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia, będzie zakup sprzętu i aparatury dla tworzonych ośrodków – aparatów EKG, systemów do testów wysiłkowych z bieżnią lub rowerem, zestawów do treningu na cykloergometrach z min. 4 stanowiskami monitorowanymi, zestawów reanimacyjnych (defibrylator, worek z maską ambu), sprzęt do udrażniania dróg oddechowych.”

I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka, 42-604 Tarnowskie Góry 4
2. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork
3. Pleszewskie Centrum Medyczne ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew
4. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
5. Szpital Wojewódzki Nr 2 ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
6. Mazurskie Centrum Zdrowia ZOZ "PRO-MEDICA" ul. Baranki 24, 10-300 Ełk
7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

II. Lista ofert niespełniających wymagań formalnych
1. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa,
- brak daty za zgodność z oryginałem w następujących dokumentach:
 KRS
 statut jednostki
 wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia
- brak opinii konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Śląskie Centrum Rehabilitacji ul. Zdrojowa 6, 43-450 Ustroń
- brak następujących dokumentów:
statut jednostki
wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia
- brak opinii konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii
3. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem na następujących dokumentach:
statut jednostki
wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia
kopia polisy OC
- brak odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
4. Uzdrowisko Konstancin-Zdrój ul. Wierzejewskiego 15, 05-510 Konstancin Jeziorna
- brak opinii konsultanta w dziedzinie kardiologii
5. Zespół Uzdrowisk Kłodzkich ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica Zdrój
- brak opinii konsultanta w dziedzinie kardiologii
6. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
- brak odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2009 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD – „Odpowiednie wyposażenie ośrodków rehabilitacji kardiologicznej, utworzonych na bazie istniejących placówek służby zdrowia, wyłonionych w ramach konkursu. Elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia, będzie zakup sprzętu i aparatury dla tworzonych ośrodków – aparatów EKG, systemów do testów wysiłkowych z bieżnią lub rowerem, zestawów do treningu na cykloergometrach z min. 4 stanowiskami monitorowanymi, zestawów reanimacyjnych (defibrylator, worek z maską ambu), sprzęt do udrażniania dróg oddechowych.”

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1382 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.