nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób NowotworowychWarszawa, dnia 24 lipca 2009 rokuOGŁOSZENIE


w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” w zakresie zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.

Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz. 10), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w dniu 23 lipca 2009 roku, do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadanie „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik
i oddziałów torakochirurgii” w zakresie zakupu sprzętu i aparatury medycznej rozdysponowano kwotę w wysokości 13 999 967,50 zł - środki majątkowe - pomiędzy niżej wymienione jednostki:
1. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc, ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław – kwota przyznana 824 500,00 zł
2. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka, ul. Dr. I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz – kwota przyznana 645 150,00 zł
3. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz– kwota przyznana 646 000,00 zł
4. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej –Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź – kwota przyznana 854 250,00 zł
5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika SPZOZ, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź – kwota przyznana 892 500,00 zł
6. Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. Fałata 43-360 Bystra – kwota przyznana 391 000,00 zł
7. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków – kwota przyznana 697 850,00 zł
8. SP szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. Dr O. Sokołowskiego, ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane– kwota przyznana 867 850,00 zł
9. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej- Curie, ul Roentgena 5, 02-781 Warszawa – kwota przyznana 815 150,00 zł
10. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa – kwota przyznana 596 190,00 zł
11. Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock – kwota przyznana 652 800,00 zł
12. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Rycerska 2, 35-241 Rzeszów – kwota przyznana 647 402,50 zł
13. Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok – kwota przyznana 430 100,00 zł
14. Akademickie Centrum Kliniczne –Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk – kwota przyznana 802 825,00 zł
15. Szpital Specjalistyczny, ul Kuracyjna 30, 82-550 Prabuty – kwota przyznana 469 200,00 zł
16. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny – kwota przyznana 829 600,00 zł
17. Miejski Szpital Zespolony, ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn – kwota przyznana 493 000,00 zł
18. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu SP ZOZ, ul. Smarzewskiego 62, 60-569 Poznań – kwota przyznana 722 500,00 zł
19. Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego, ul. A. Sokołowskiego 14, 70-981 Szczecin-Zdunowo – kwota przyznana 866 150,00 zł
20. Szpital Wojewódzki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze – kwota przyznana 855 950,00 zł

Jednocześnie Departament Polityki Zdrowotnej uprzejmie informuje, że umowy na realizację przedmiotowego zadania będą sukcesywnie przekazywane realizatorom.

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2537 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.