nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób NowotworowychWarszawa, dnia 24 lipca 2009 rokuOGŁOSZENIE


w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn. „Program rozwoju opieki paliatywnej - doposażenie w niezbędny sprzęt dla potrzeb realizacji świadczeń opieki paliatywnej” oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.

Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz. 10), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w dniu 23 lipca 2009 roku, do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadanie „Program rozwoju opieki paliatywnej - doposażenie w niezbędny sprzęt dla potrzeb realizacji świadczeń opieki paliatywnej” rozdysponowano kwotę w wysokości 850 000,00 zł - środki majątkowe - pomiędzy niżej wymienione jednostki:
1. SP Zakład Opieki Zdrowotnej „Zespół Opieki Zdrowotnej”, ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko – kwota przyznana 45 305,00 zł
2. Wojewódzki Szpital im. Falkiewicza, ul. Iwaszkiewicza 5, 59-952 Legnica– kwota przyznana 40 800,00 zł
3. Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej HOSPICJUM STACJONARNE Będkowo 1, 55-100 Trzebnica – kwota przyznana 40 800,00 zł
4. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny, ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław – kwota przyznana 31 076,00 zł
5. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka, ul. Romanowskiej 2, 85-795 Bydgoszcz– kwota przyznana 39 950,00 zł
6. Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie, ul. Bema 6, 59-300 Lubin – kwota przyznana 40 372,45 zł
7. NZOZ Palium, ul. Wazów 42, 65-044 Zielona Góra – kwota przyznana 20 662,65 zł
8. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski – kwota przyznana 42 840,00 zł
9. Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach, ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice – kwota przyznana 44 455,00 zł
10. Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków – kwota przyznana 38 930,00 zł
11. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów – kwota przyznana 46 325,00 zł
12. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska– kwota przyznana 15 300,00 zł
13. Wojewódzkie Centrum Onkologii SP ZOZ, ul. M. Curie-Skłodowskiej 2, 80-210 Gdańsk – kwota przyznana 118 716,95 zł
14. Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła – kwota przyznana 43 350,00 zł
15. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań – kwota przyznana 41 650,00 zł
16. Samodzielny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard Szczeciński – kwota przyznana 118 716,95 zł
17. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin – kwota przyznana 37 400,00 zł
18. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź – kwota przyznana 43 350,00 zł

Jednocześnie Departament Polityki Zdrowotnej uprzejmie informuje, że umowy na realizację przedmiotowego zadania będą sukcesywnie przekazywane realizatorom.

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2363 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.