nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób NowotworowychOGŁOSZENIE

w sprawie wyboru realizatorów „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: Program wykrywania i rozpoznawania chłoniaków złośliwych” oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.


Na podstawie § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz.10) Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w dniu 23 lipca br., do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: – Program wykrywania i rozpoznawania chłoniaków złośliwych” zostały wyłonione niżej wymienione ośrodki:

Zakup sprzętu dla ośrodków regionalnych:
1. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka, 85-796 Bydgoszcz, ul. dr I. Romanowskiej 2 – wartość dofinansowania – 80 750 zł;
2. Szpital Uniwersytecki im. Dr A Jurasza w Bydgoszczy, 85-094 Bydgoszcz, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 – wartość dofinansowania – 63 750 zł;
3. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 20-059 Lublin, ul. Al. Racławickie 1 – wartość dofinansowania – 106 250 zł;
4. Szpital Wojewódzki SPZOZ w Zielonej Górze, ul. Zyty 26,65-046 Zielona Góra – wartość dofinansowania – 161 500 zł;
5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62 – wartość dofinansowania – 66 300 zł;
6. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie, 31-115 Kraków, ul. Garncarska 11 – wartość dofinansowania – 59 500 zł;
7. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, 31-531 Kraków, ul. św. Anny 12 – wartość dofinansowania – 37 570 zł;
8. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie, 02-776 Warszawa, Roentgena 5 – wartość dofinansowania – 170 000 zł;
9. Instytut Hematologii i Transfuzjologii, 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14 – wartość dofinansowania – 54 831 zł;
10. SPC Szpital Kliniczny, 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a – wartość dofinansowania – 62 050 zł;
11. NZOZ Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej, 15-269 Białystok, ul. Waszyngtona 13 – wartość dofinansowania – 46 750 zł;
12. Cieszyński Ośrodek Patomorfologii „Intra” NZOZ, 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4 – wartość dofinansowania – 35 000 zł;
13. Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18 – wartość dofinansowania – 90 950 zł;
14. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie; 44-101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 – wartość dofinansowania – 85 000 zł;
15. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 15 – wartość dofinansowania – 120 708,50 zł;
16. Świętokrzyskie Centrum Onkologii SPZOZ, 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3 – wartość dofinansowania – 85 000 zł;
17. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18 – wartość dofinansowania – 101 864 zł;
18. Wielkopolskie Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, 61-866 Poznań, ul. Garbary 15 – wartość dofinansowania – 45 560 zł;
19. Pomorska Akademia Medyczna, 71-252 Szczecin, ul. Rybacka 1 – wartość dofinansowania – 76 500 zł;

Koordynacja zadania:
1. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, 31-531 Kraków, ul. św. Anny 12 – wartość dofinansowania – 71 500 zł;
2. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie, 02-776 Warszawa, Roentgena 5 – wartość dofinansowania – 79 000 zł;
3. Wielkopolskie Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, 61-866 Poznań, ul. Garbary 15– wartość dofinansowania – 67 500 zł;

Jednocześnie Departament Polityki Zdrowotnej uprzejmie informuje, że umowy na realizację przedmiotowego zadania będą sukcesywnie przekazywane realizatorom.

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2468 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.