nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARDInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pt: „Zakup aparatury echokardiograficznej dla ośrodków niższego szczebla-powiatowych.”

I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. Ludwika Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
2. Samodzielny Publiczny Zespół Zakladów Opieki Zdrowotnej, ul. Aleja Pokoju 5, 26-700 Zwoleń
3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Św. Piotra 1, 48-300 Nysa
4. Szpital Morski im. PCK, ul Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia
5. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork
6. Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej ul. Lubańska 11-12, 58-900 Zgorzelec
7. Pomorskie Centrum Traumatologii Wojskowy Szpital Specjalistyczny w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
8. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża
9. Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice
10. Pleszewskie Centrum Medyczne, ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew
11. SP Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko
12. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Przemysłowa 1a, 24-300 Opole Lubelskie
13. Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
14. Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
15. Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Adalberta SPZOZ, Al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk
16. Szpital Powiatowy Sp. z o.o., ul. Szewska 23, 87-140 Chełmża
17. Szpital Tucholski Sp. z o.o., ul Nowodworskiego 14-18, 89-500 Tuchola
18. Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza
19. SP ZOZ, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6, 95-060 Brzeziny

II. Lista ofert niespełniających wymagań formalnych
1. Mazurskie Centrum Zdrowia Zakład Opieki Zdrowotnej, ul Baranki 24, 19-300 Ełk
- brak oświadczenia Dyrektora o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz prawdziwości danych zawartych w ofercie.
2. Regionalny Szpital, ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg - brak daty oraz potwierdzenia za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
- wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- statut jednostki.
3. Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Jeżyce, ul Mickiewicza 2, 60-834 Poznań
- brak podpisu głównego księgowego na załączniku nr 1 i nr 3,
- brak daty na następujących dokumentach potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia
- statut jednostki
4. SP ZOZ, ul. 3 Maja 2, 87-500 Rypin
- brak wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia.
5. Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło
- brak aktualnej uwierzytelnionej polisy ubezpieczeniowej OC.
6. SP ZOZ Szpital św. Anny w Miechowie, ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia
 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statutu jednostki

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2009 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD„Zakup aparatury echokardiograficznej dla ośrodków niższego szczebla-powiatowych.”

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2054 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.